TERAZ DOSTĘPNE

Ochrona haseł w usłudze Azure AD

Zaktualizowano: 10 lipca, 2019

Funkcja ochrony haseł w usłudze Azure AD ułatwia eliminowanie ze środowiska haseł łatwych do odgadnięcia, co może znacznie obniżyć ryzyko nieuprawnionego dostępu z użyciem ataku rozproszonego na hasła.  Chronić konta organizacji w usłudze Azure AD i usłudze Active Directory systemu Windows Server, uniemożliwiając użytkownikom używanie haseł z listy ponad 500 najczęściej używane haseł i ponad 1 miliona wariantów tych haseł z zamienionymi znakami. Zarządzaj funkcją ochrony haseł w usłudze Azure AD i lokalnej usłudze Active Directory systemu Windows Server z poziomu ujednoliconego środowiska administratora w portalu usługi Azure Active Directory.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog społeczności technicznej.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security

Related Products