Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zarządzanie upoważnieniami w usłudze Azure AD

Data opublikowania: 30 kwietnia, 2019

Zarządzaj dostępem pracowników i partnerów biznesowych do zasobów w skali przedsiębiorstwa za pomocą mechanizmów kontroli zgodności i inspekcji. Zarządzanie upoważnieniami w usłudze Azure AD usuwa bariery dla współpracy wewnętrznej i zewnętrznej, automatyzując obsługę żądań dostępu, zatwierdzeń, inspekcji i recenzji w usłudze Office 365 pracowników i partnerów dla tysięcy popularnych aplikacji SaaS lub dowolnej aplikacji biznesowej zintegrowanej z usługą Azure AD.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog społeczności technicznej.

  • Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD)
  • Features
  • Security