Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Współpraca B2B w usłudze Azure AD — bezpośrednia federacja z dostawcami SAML i WS-Fed

Data opublikowania: 08 lipca, 2019

Bezpośrednia federacja ułatwia pracę z partnerami, których informatyczne rozwiązanie tożsamości zarządzanej nie jest usługą Azure AD. Współpracuje ona z systemami tożsamości obsługującymi standardy SAML lub WS-Fed. Gdy skonfigurujesz relację federacji bezpośredniej z partnerem, każdy nowy użytkownik będący gościem zapraszany z tej domeny może współpracować z Tobą przy użyciu swojego istniejącego konta organizacyjnego. Powoduje to, że środowisko użytkownika dla gości jest bardziej płynne. Dzięki bezpośredniej federacji użytkownicy będący gośćmi logują się za pomocą swojego konta organizacyjnego, spełniając wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa już zaimplementowane przez organizację partnerską. Wszelkie dodatkowe mechanizmy kontroli zabezpieczeń zaimplementowane przez Ciebie dla użytkowników będących gośćmi, takie jak ściślejsze udowadnianie własności na potrzeby uwierzytelniania wieloskładnikowego, są również stosowane do tych użytkowników. Gdy gość odchodzi ze swojej organizacji, nie ma już dostępu do zasobów.

Dowiedz się więcej

  • Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD)
  • Features
  • Security