Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Integracja dzienników aktywności usługi Azure AD z diagnostyką usługi Azure Monitor i usługą Azure Log Analytics

Data opublikowania: 19 października, 2018

Dzienniki aktywności usługi Azure AD umożliwiają przechowywanie długoterminowe na koncie usługi Azure Storage i mogą być przesyłane strumieniowo do narzędzia SIEM bez pisania i utrzymywania skryptów niestandardowych.  Uzyskuj szczegółowe informacje o użyciu i zabezpieczeniach z działań użytkowników za pomocą rozwiązania zewnętrznego lub niestandardowego lub oszczędzaj czas dzięki bezpośredniej integracji z pulpitami nawigacyjnymi usługi Azure Log Analytics bez opuszczania witryny Azure Portal.

  • Usługa Azure Active Directory
  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Features
  • Security