W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa usługi Azure Active Directory w usłudze Azure Database for PostgreSQL — pojedynczy serwer

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Integracja usługi Azure Active Directory dla usługi Azure Database for PostgreSQL — pojedynczy serwer jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Korzystając z tej nowej integracji, można bezpiecznie logować się do bazy danych przy użyciu usługi Active Directory oraz zarządzać poświadczeniami w centralnym miejscu. W celu zapewnienia spójnego zarządzania rolami zarządzaj dostępem do bazy danych przy użyciu grup usługi Active Directory.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację usługi.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Database — pojedynczy serwer

Przeczytaj naszą dokumentację usługi

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features