Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Uwierzytelnianie przekazywane usługi Azure Active Directory (AD)

Data opublikowania: 26 kwietnia, 2017

Jakie są kluczowe korzyści z korzystania z uwierzytelniania przekazywanego usługi Azure AD i bezproblemowego logowania jednokrotnego?

·        Fantastyczne środowisko pracy użytkownika

·        Użytkownicy będą mogli używać tych samych haseł do logowania do aplikacji lokalnych i opartych na chmurze.

·        Będą oni spędzać mniej czasu na pracy z działem pomocy technicznej IT w zakresie rozwiązywania problemów z hasłami dzięki możliwości wykonywania zadań samodzielnego zarządzania hasłami w chmurze.

·        Dzięki użyciu funkcji bezproblemowego logowania jednokrotnego użytkownicy będą mogli uniknąć wprowadzania tego samego hasła wiele razy podczas pracy.

·        Łatwość zarządzania i administrowania

·        Nie trzeba przeprowadzać złożonych wdrożeń lokalnych ani konfiguracji sieci.

·        Agenta można zainstalować lokalnie, nie trzeba nim zarządzać i jest on aktualizowany automatycznie.

·        Dzięki zainstalowaniu wielu agentów można od początku osiągać wysoką dostępność.

·        Można również włączyć bezproblemowe logowanie jednokrotne dla klientów przy użyciu synchronizacji skrótów haseł.

·        Bezproblemowe logowanie jednokrotne umożliwia użytkownikom rejestrowanie urządzeń z systemem innym niż Windows 10 przy użyciu usługi Azure AD bez usługi AD Federated Service.

·        Bezpieczeństwo

·        Hasła lokalne nigdy nie będą w żadnej postaci przechowywane w chmurze.

·        Agent będzie wykonywać tylko połączenia wychodzące z sieci klienta. Dlatego nie trzeba instalować agenta w sieci obwodowej, znanej również jako strefa DMZ.

·        Uwierzytelnianie przekazywane jest integrowane z dostępnymi w usłudze Azure AD możliwościami ochrony w chmurze, takimi jak zasady dostępu warunkowego (w tym uwierzytelnianie typu Multi-Factor Authentication), ochrona tożsamości i inteligentna blokada, aby umożliwić użytkownikom końcowym korzystanie z bardzo dobrze zabezpieczonego środowiska logowania.

Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą uwierzytelniania przekazywanego.

Obejrzyj film wideo z serii EMS Microsoft Mechanics, który dotyczy bezproblemowego logowania jednokrotnego i uwierzytelniania przekazywanego.

Zapoznaj się z tematem dotyczącym bezproblemowego logowania jednokrotnego.

  • Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD)
  • Features