Pomiń nawigację

Integracja z aplikacjami Kadr w usłudze Azure Active Directory

środa, 26 kwietnia 2017

Wkrótce klienci będą mogli używać opartej na chmurze usługi w usłudze Azure Active Directory (Azure AD) do aranżowania aprowizacji użytkowników z produktu Workday do lokalnych usług Active Directory, Azure AD i innych. Nowo zatrudnionego pracownika należy aprowizować w usługach Active Directory, Azure AD, Office 365 i aplikacjach innych firm. A gdy konto tego pracownika w produkcie Workday zmieni się — może być to zmiana nazwy, stanowiska lub menedżera albo zakończenie umowy — te zmiany będzie trzeba zsynchronizować we wszystkich tych systemach. Ponadto kluczowe atrybuty użytkowników, takie jak adresy e-mail, muszą być automatycznie zapisywane z powrotem w produkcie Workday, gdy skrzynki pocztowe są aprowizowane lub aktualizowane w systemie poczty e-mail organizacji. Dzięki funkcji aprowizowania przychodzącego w produkcie Workday do usługi Active Directory klienci będą mogli wykonywać wszystkie te czynności z poziomu chmury. Oparta na chmurze usługa aprowizowania użytkowników w usłudze Azure AD będzie mogła wyodrębniać użytkowników z produktu Workday i wysyłać dotyczące ich zapytania, a także synchronizować ich bezpośrednio do lokalnej usługi Active Directory lub usługi Azure AD w przypadku użytkowników korzystających tylko z chmury. Usługa aprowizowania będzie mogła synchronizować bezpośrednio do lokalnej usługi Active Directory przy użyciu nowego klienta zubożonego, który jest wdrażany wraz z programem Azure AD Connect. Dzięki użyciu programu Azure AD Connect i naszej istniejącej biblioteki łączników aplikacji SaaS w połączeniu z nowymi funkcjami klienci będą mogli kompleksowo aprowizować użytkowników z produktu Workday do systemów obsługi tożsamości i aplikacji SaaS.

Więcej informacji na temat takiej integracji aplikacji można znaleźć w tym wpisie w blogu.

Related feedback