Pomiń nawigację

Jednostki administracyjne usługi Azure Active Directory

czwartek, 27 kwietnia 2017

Dzięki jednostkom administracyjnym w usłudze Azure AD duże przedsiębiorstwa będą mogły dzielić swój katalog na podkatalogi i delegować uprawnienia administracyjne w obrębie złożonych organizacji. Administratorzy zyskają możliwość delegowania uprawnień do administratorów regionalnych oraz ustawiania zasad na poziomie szczegółowym.

Więcej informacji można znaleźć w tym wpisie w blogu.

Related feedback