Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Narzędzie AzCopy w wersji zapoznawczej obsługuje teraz usługi Amazon Web Services S3 jako źródło danych

Data opublikowania: 10 kwietnia, 2019

Narzędzie AzCopy w wersji zapoznawczej (v10) obsługuje teraz usługi Amazon Web Services (AWS) S3 jako źródło danych i może skopiować cały zasobnik usług AWS S3 (a nawet wiele zasobników) do usługi Azure Blob Storage.

Aby skopiować zasobnik usług S3 do kontenera obiektów blob, użyj następującego polecenia:

azcopy cp "https://s3.amazonaws.com/mybucket/" "https://mystorageaccount.blob.core.windows.net/mycontainer?" --recursive

Aby rozpocząć pracę, zapoznaj się z dokumentacją dostępną tutaj.

Przekaż swoją opinię

Funkcja stosowania usług AWS S3 jako źródła w narzędziu AzCopy jest teraz w wersji zapoznawczej. Wypróbuj ją i przekaż nam swoją opinię w postaci wpisu w naszym repozytorium kodu źródłowego w serwisie GitHub!

  • Features
  • Services