Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Autoskalowanie aprowizowanej przepływności w usłudze Azure Cosmos DB

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Autoskalowanie aprowizowanej przepływności (w wersji zapoznawczej noszące nazwę „trybu autopilota”), teraz ogólnie dostępne, to nowy model cen usługi Azure Cosmos DB. Autoskalowanie umożliwia zachowanie gwarancji z umów SLA przy automatycznym i natychmiastowym skalowaniu usługi w górę, do maksymalnego poziomu określonego przez klienta, w celu obsługi nieprzewidzianych obciążeń wymagających wysokiej przepływności. Funkcja autoskalowania eliminuje konieczność monitorowania pojemności i może być używana jednocześnie z warstwą Bezpłatna usługi Azure Cosmos DB.

Wprowadzono również kilka nowych funkcji i możliwości autoskalowania, dostępnych dla wszystkich interfejsów API. To między innymi możliwość określenia niestandardowego maksymalnego poziomu aprowizowanej przepływności w jednostkach żądań (RU/s), włączania autoskalowania w istniejących bazach danych i kontenerach oraz obsługi programistycznej przy użyciu zestawów SDK usługi Azure Cosmos DB i usługi Azure Resource Manager. Wkrótce zostanie wprowadzona także obsługa interfejsu wiersza polecenia platformy Azure i programu PowerShell.

Wypróbuj autoskalowanie w bazie danych lub kontenerze już dziś i odwiedź stronę cennika, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty