W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Jest już dostępny tryb Autopilot dla zaaprowizowanego przepływu

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Dzięki trybowi Autopilot użytkownicy wybierają warstwę przepływności, a usługa Azure Cosmos DB automatycznie skaluje liczbę jednostek RU na sekundę w górę i w dół tak, aby dostosować pojemność do zapotrzebowania. Włącz uaktualnienia warstwy, które będą automatycznie przenosić Twoje konto do kolejnej wyższej warstwy, gdy zapotrzebowanie wzrośnie ponad górny limit bieżącej warstwy. To oznacza, że użytkownicy nie będą musieli zarządzać zaaprowizowaną przepływnością ani korygować jej w górę lub w dół w celu dostosowania do wzorców ruchu. Oszczędza to czas, eliminuje konieczność pisania niestandardowych skryptów i likwiduje ryzyko zbyt małej lub zbyt dużej aprowizacji przepływności. Możesz mieć pewność, że gdy włączysz uaktualnienia warstwy, Twoje aplikacje nigdy nie natrafią na ograniczenie szybkości z powodu zbyt dużego zapotrzebowania lub niewystarczającej przepustowości.

Dowiedz się więcej

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  • Microsoft Ignite

Powiązane produkty