Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: automatyczne aktualizacje obrazu systemu operacyjnego w zestawach skalowania maszyn wirtualnych

Data opublikowania: 15 lutego, 2018

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych to jeden ze sposobów zarządzania maszynami wirtualnymi platformy Azure jako grupą. Umożliwiają one łatwe wdrażanie i zarządzanie, a także upraszczają integrację, zapewniając obsługę skalowania automatycznego i równoważenia obciążenia. Zalecamy naszym klientom wykorzystanie zestawów skalowania do stosowania poprawek na tysiącach maszyn wirtualnych. Jest to newralgiczne zadanie z zakresu zarządzania, które umożliwia zapewnienie ciągłości zabezpieczeń, wydajności i stabilności aplikacji obsługiwanych przez te maszyny wirtualne.  

W wersji zapoznawczej jest dostępna nowa funkcja: automatyczne aktualizacje obrazu systemu operacyjnego gościa w zestawach skalowania. Jeśli ta funkcja jest włączona dla zestawów skalowania, to po opublikowaniu nowego obrazu systemu operacyjnego zawierającego najnowsze funkcje, poprawki zabezpieczeń i usprawnienia wydajności Twoje zestawy skalowania i klastry usługi Azure Service Fabric mogą otrzymać te aktualizacje automatycznie, bez interwencji z Twojej strony. 

Nowy obraz zostanie udostępniony maszynom wirtualnym w zestawach skalowania partiami, na podstawie wstępnie skonfigurowanych badań kondycji sprawdzających, czy w aplikacjach nie występują problemy. Dana aplikacja może zatem zachować wysoką dostępność, nawet jeśli występują niezgodności między aplikacją i nowym obrazem systemu operacyjnego. Stan uaktualnień można monitorować programowo lub za pomocą gotowego środowiska dostępnego w witrynie Azure Portal. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat tej funkcji i włączyć ją na swoich maszynach wirtualnych w zestawach skalowania, skorzystaj z tej dokumentacji

  • Virtual Machine Scale Sets
  • Features
  • Operating System

Powiązane produkty