Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Uwierzytelnianie usługi Azure Stream Analytics w usłudze Azure SQL Database przy użyciu tożsamości zarządzanych (wersja zapoznawcza)

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Usługa Azure Stream Analytics obsługuje teraz uwierzytelnianie przy użyciu tożsamości zarządzanych w usłudze Azure SQL Database. Tożsamości zarządzane eliminują ograniczenia metod uwierzytelniania opartych na użytkownikach, takie jak konieczność ponownego uwierzytelnienia z powodu zmiany hasła lub wygaśnięcia tokenu użytkownika, które następuje co 90 dni. Ponadto tożsamości zarządzane ułatwiają automatyzację wdrażania zadań usługi Stream Analytics przekazujących dane wyjściowe do usługi Azure SQL Database.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure SQL Database
  • Features

Powiązane produkty