W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Uwierzytelnianie ruchu wychodzącego usługi Stream Analytics do usługi Azure Blob Storage przy użyciu tożsamości zarządzanych

Zaktualizowano: 17 lipca, 2019

Usługa Azure Stream Analytics obsługuje uwierzytelnianie z użyciem tożsamości zarządzanych dla ruchu wychodzącego do usługi Azure Blob Storage. Tożsamość to aplikacja zarządzana zarejestrowana w usłudze Azure Active Directory, która reprezentuje dane zadanie usługi Stream Analytics i może być używana do uwierzytelniania w zasobie docelowym. Tożsamości zarządzane eliminują ograniczenia metod uwierzytelniania opartych na użytkownikach, takie jak konieczność ponownego uwierzytelnienia z powodu zmiany hasła lub wygaśnięcia tokenu użytkownika, które następuje co 90 dni.

  • Azure Stream Analytics
  • Blob Storage
  • Features

Related Products