Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Obsługa prywatnych punktów końcowych przez serwery z obsługą usługi Azure Arc

Data opublikowania: 09 maja, 2022

Prywatne punkty końcowe dla serwerów z obsługą usługi Azure Arc umożliwiają zarządzanie serwerami z systemami Windows i Linux z platformy Azure. Nie dochodzi przy tym do wysyłania ruchu sieciowego przez publiczny Internet, co zwiększa bezpieczeństwo. Serwery można skonfigurować do używania prywatnego punktu końcowego, kojarząc je z zakresem łącza prywatnego usługi Azure Arc i łącząc sieć lokalną z siecią wirtualną platformy Azure przy użyciu międzylokacyjnej sieci VPN lub usługi Express Route.

Więcej informacji można znaleźć w naszej dokumentacji Używanie usługi Azure Private Link do bezpiecznego łączenia serwerów z usługą Azure Arc. Praktyczne doświadczenie można uzyskać, eksperymentując w środowisku piaskownicy i korzystając z tematu Szybkie rozpoczynanie pracy z usługą Azure Arc.

  • Azure Arc
  • Serwery z usługą Azure Arc
  • Security

Powiązane produkty