Przejdź do głównej zawartości

Application Insights: wybieranie ziarna czasu

Data opublikowania: 28 lipca, 2015

W usłudze Azure Application Insights rozszerzyliśmy blok Zakres czasu, w którym wybiera się okres objęty przez blok Eksplorator metryk lub Wyszukiwanie diagnostyczne. Co oznacza, że można wybrać ziarno czasu dla wykresów. Ziarno to przedział czasu reprezentowany przez pojedynczy punkt na wykresie. Wartość każdego punktu jest średnią pomiarów, których sygnatury czasowe należą do interwału reprezentowanego przez punkt. Zwróć uwagę, że w przypadku zwiększenia ziarna niektóre wartości szczytowe i minimalne mogą zostać ukryte.

Otwórz zakres czasu, wybierz zakres, a następnie wybierz ziarno czasu lub pozostaw ustawienie automatyczne. Otwórz zakres czasu, wybierz zakres, a następnie wybierz ziarno czasu lub pozostaw ustawienie automatyczne.

Dostępne ziarna zależą od okresu wybranego dla wykresu.

Ziarno Zakres czasu wykresu
Co godzinę < 60 godz.
Codziennie 24 godziny — 60 dni
Co tydzień > 7 dni
Miesięczne > 31 dni

Wszystkie zakresy czasu mają opcję ustawienia automatycznego, które wybiera domyślne ziarno dla danego zakresu czasu. Jeśli eksportujesz wykres do programu Excel, uzyskasz tylko wyświetlane punkty — a nie wszystkie punkty danych uśrednione na wykresie. Bardzo chcielibyśmy poznać Wasze opinie, dlatego prosimy o przesyłanie pytań i problemów za pomocą opcji Fora, informacji o błędach za pośrednictwem opcji Połącz (wybierz usługę Application Insights), a sugestii za pomocą witryny User Voice.

  • Features