Application Insights SDK and support for Java

9 marca 2015

Get actionable insights into your live Java web application. Use the telemetry API to send events, metrics, and exception reports to Application Insights. Add a logging appender to explore your Logback or log4J trace logs and other events in the Application Insights portal. Learn more about the Application Insights SDK for Java Visual Studio Application Insights is in preview.

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej