Przejdź do głównej zawartości

Narzędzie Application Insights Connector zostanie wycofane 30 czerwca 2019 r.

Data opublikowania: 17 czerwca, 2019

W zeszłym roku zaczęliśmy ogłaszać, że narzędzie Application Insights Connector, które umożliwiało eksportowanie danych usługi Application Insights do obszaru roboczego usługi Log Analytics, zostanie wycofane 30 czerwca 2019 r. Po tym dniu wszystkie łączniki przestaną działać. Zamiast narzędzia Connector bezpośredni dostęp do danych usługi Application Insights można uzyskiwać w aplikacjach usługi Azure Monitor, przechowywać je przez długi czas (w wersji zapoznawczej) i wysyłać zapytania o nie za pomocą usługi Log Analytics. Możesz też wykonywać zapytania w różnych zasobach i wyświetlać wiele zasobów usługi Application Insights w usłudze Azure Monitor.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.

  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Application Insights
  • Services

Powiązane produkty