Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Reguły niestandardowe zapory aplikacji internetowej usługi Azure Application Gateway są teraz ogólnie dostępne

Data opublikowania: 12 czerwca, 2019

Zespół zapory aplikacji internetowej usługi Application Gateway ogłasza ogólną dostępność reguł niestandardowych dla zapory aplikacji internetowej w wersji 2. Reguły niestandardowe umożliwiają naszym klientom tworzenie własnych reguł z warunkami dopasowywania na podstawie ciągu lub adresu IP/zakresu adresów IP. Na przykład klienci mogą utworzyć reguły blokujące żądania z określonego zakresu adresów IP lub te, które pasują do określonego wyrażenia regularnego w elementach header/cookie/URI/queryString/form żądania. Użytkownicy mogą również dołączyć wiele warunków dopasowywania do jednej reguły niestandardowej. Będziemy wzbogacać reguły niestandardowe w celu uwzględnienia list baz danych z replikacją geograficzną i warunków dopasowań reputacji adresu IP.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

  • Application Gateway
  • Features

Powiązane produkty