Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ponowne zapisywanie nagłówków HTTP za pomocą usługi Azure Application Gateway

Data opublikowania: 15 kwietnia, 2019

Ponowne zapisywanie nagłówków HTTP jest teraz obsługiwane w usłudze Azure Application Gateway.

Możesz dodawać, usuwać lub aktualizować nagłówki żądania i odpowiedzi HTTP podczas przenoszenia pakietów żądań/odpowiedzi między aplikacją kliencką i aplikacją zaplecza. Możesz też dodawać warunki, aby upewnić się, że określone nagłówki są ponownie zapisywane tylko w przypadku spełnienia warunków. Ponowne zapisywanie nagłówków ułatwia realizację różnych ważnych scenariuszy, takich jak usunięcie informacji z nagłówków X-Forwarded-For, dodanie pól nagłówka związanych z zabezpieczeniami, takich jak HSTS/X-Ochrona-XSS, lub usunięcie pól nagłówka odpowiedzi, których zawartość mogłaby spowodować ujawnienie poufnych informacji itp.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://aka.ms/HeaderRewriteInfo

  • Application Gateway
  • Features

Powiązane produkty