Pomiń nawigację
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Aktualizowanie witryn usługi App Service korzystających z języka Python 3.4.1 do języka Python 3.6.6

Data opublikowania: 30 października, 2018

Między 12 listopada (poniedziałek) i 15 grudnia wszystkie witryny w usłudze Azure App Service hostowanej w systemie Windows, które korzystają z języka Python 3.4.1, zostaną uaktualnione tak, aby używały języka Python 3.6.6. To uaktualnienie pozwoli wyeliminować luki w zabezpieczeniach języka Python 3.4.1.

Uaktualnienie to aktualizacja „w miejscu”, która automatycznie zaktualizuje pliki binarne języka Python obecnie używane przez aplikacje Python 3.4.1. Zalecamy, aby klienci przetestowali istniejące witryny Python 3.4.1 pod kątem języka Python 3.6.6 i wprowadzili niezbędne zmiany w kodzie w celu zapewnienia zgodności witryn internetowych z nowszą wersją języka Python.

Aby uzyskać więcej szczegółów i dowiedzieć się, jak ręcznie zaktualizować wersję języka Python, jeśli kod witryny nie jest zgodny z językiem Python 3.6.6, zobacz nasze ogłoszenie w witrynie GitHub.

 

  • App Service
  • Features
  • SDK and Tools

Powiązane produkty