Przejdź do głównej zawartości

Rozwiązanie Ansible dostępne teraz w programie Bash w usłudze Cloud Shell

Data opublikowania: 01 lutego, 2018

Rozwiązanie Ansible jest teraz dostępne — wstępnie zainstalowane i gotowe do użycia w programie Bash — w usłudze Azure Cloud Shell.

Ansible jest produktem typu open source, który automatyzuje aprowizowanie chmury, zarządzanie konfiguracją i wdrożenia aplikacji. Korzystając z rozwiązania Ansible, można aprowizować maszyny wirtualne, kontenery i infrastruktury chmury. Rozwiązanie Ansible umożliwia również zautomatyzowanie wdrażania i konfigurowania zasobów w Twoim środowisku.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nową dokumentację dotyczącą rozwiązania Ansible i wypróbuj samouczek dotyczący uruchamiania rozwiązania Ansible w usłudze Azure Cloud Shell.

  • Cloud Shell
  • Management

Powiązane produkty