Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Funkcje poprawiające wydajność usługi Azure Service Bus — wersja Premium

Data opublikowania: 12 grudnia, 2022

Zapewnij wyższe poziomy przepływności usługi Azure Service Bus w warstwie Premium dzięki dwóm nowym funkcjom dostępnym w publicznej wersji zapoznawczej.

Najpierw udostępniamy partycje skalujące, umożliwiając korzystanie z partycjonowania do obsługi komunikatów w warstwie Premium. Partycje usługi Service Bus umożliwiają partycjonowanie jednostek komunikatów w ramach wielu brokerów komunikatów. Oznacza to, że ogólna przepływność partycjonowanej jednostki nie jest już ograniczona przez wydajność pojedynczego brokera komunikatów. Ponadto tymczasowa awaria brokera komunikatów, na przykład podczas uaktualniania, nie powoduje niedostępności partycjonowanej kolejki lub tematu, ponieważ komunikaty będą ponawiane na innej partycji.

Po drugie wprowadzamy zmianę w naszej infrastrukturze, co przełoży się na uzyskanie bardziej spójnych niskich opóźnień. Jest to realizowane poprzez przełączenie naszego magazynu na inną implementację zwaną magazynem lokalnym. W publicznej wersji zapoznawczej partycjonowane przestrzenie nazw utworzymy przy użyciu tej nowej funkcji, ale w przyszłości wszystkie nowe przestrzenie nazw będą tworzone w magazynie lokalnym.

Partycjonowanie

Skalowanie partycji w przestrzeniach nazw w warstwie Premium działa w bliskim połączeniu ze skalowaniem za pośrednictwem jednostek obsługi komunikatów(MU), ponieważ skonfigurowane jednostki obsługi komunikatów w przestrzeni nazw są równomiernie dystrybuowane w różnych partycjach. Obecnie możliwe jest skalowanie w górę do czterech partycji, co oznacza, że możemy skalować do maksymalnie 64 MU.

Istnieją pewne różnice między partycjonowaniem jednostek SKU w warstwie Standardowa i Premium. Po pierwsze, liczba partycji jest konfigurowana podczas tworzenia przestrzeni nazw jednostki SKU w warstwie Premium. Po drugie, jednostka SKU w warstwie Premium nie zezwala na niepartycjonowane jednostki w partycjonowanych przestrzeniach nazw.

Aby włączyć partycje, wybierz liczbę partycji podczas tworzenia nowej przestrzeni nazw. Początkowo te funkcje będą dostępne w regionach Wschodnie stany USA i Europa Północna, a w dalszej kolejności w kolejnych regionach. Nie ma możliwości zmiany liczby partycji po utworzeniu. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji.

 

  • Service Bus
  • Features
  • Microsoft Ignite

Powiązane produkty