Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Grupy obliczania usługi Azure Analysis Services są teraz ogólnie dostępne

Data opublikowania: 14 kwietnia, 2020

Uporządkuj interfejs użytkownika i popraw ogólne środowisko nawigacyjne dla użytkowników, korzystając z grup obliczania dla usługi Azure Analysis Services (teraz ogólnie dostępnych). 

Często się zdarza, że modele usługi Analysis Services mają setki podstawowych miar, co może przytłoczyć użytkowników próbujących się przez nie przedrzeć.

Grupy obliczania pomagają rozwiązać ten problem, prezentując użytkownikom tabelę z pojedynczą kolumną (zobacz przykład poniżej). Każda kolumna reprezentuje obliczenie z możliwością ponownego użycia, które można zastosować do dowolnych miar podstawowych. Twoi użytkownicy po prostu wybierają grupę obliczania na liście pól, aby wyświetlić obliczenia w wizualizacji usługi Power BI. Ani użytkownik, ani twórca modelu danych nie muszą już tworzyć oddzielnych miar.

CalcMembers2

Więcej informacji na temat grup obliczania w usłudze Azure Analysis Services zawiera dokumentacja.

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Services

Powiązane produkty