Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Prywatna wersja zapoznawcza: Kopia zapasowa woluminu trwałego klastra usługi AKS

Data opublikowania: 07 lutego, 2022

Ogłaszamy wprowadzenie dla usługi Azure Backup prywatnej wersji zapoznawczej kopii zapasowej woluminu trwałego usługi AKS. W tej wersji można tworzyć i przywracać kopie zapasowe woluminów trwałych klastra usługi Azure Kubernetes Service (AKS).

Korzyści to między innymi:

  • Odzyskiwanie danych po ich uszkodzeniu bądź usunięciu woluminów trwałych

  • Klonowanie lub replikowanie woluminów trwałych do środowisk deweloperskich/testowych

Za pomocą tej funkcji można: 

  • Skonfigurować kopię zapasową dla woluminów trwałych aplikacji stanowej wdrożonej w klastrze usługi AKS 

  • Przywracać jeden lub więcej woluminów trwałych do tego samego lub innego klastra  

Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie ochrony danych dla aplikacji stanowej wdrożonej jako obciążenia Kubernetes (konkretnie: wdrożenie, zestaw stanowy), która zapisuje dane aplikacji na co najmniej jednym woluminie trwałym. 

Wypełnij ten formularz w celu zarejestrowania się w prywatnej wersji zapoznawczej.

  • Azure Backup
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Management
  • Open Source