Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Węzeł wirtualny usługi Azure Kubernetes Service (AKS) jest w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 04 grudnia, 2018

Obsługiwany przez technologię open source Virtual Kubelet węzeł wirtualny usługi Azure Kubernetes Service (AKS) umożliwia elastyczne aprowizowanie dodatkowych zasobników w usłudze Container Instances, które są uruchamiane w ciągu kilku sekund. Za pomocą kilku kliknięć w witrynie Azure Portal możesz włączyć funkcję węzła wirtualnego i uzyskać elastyczność oraz przenośność środowiska obsługi skoncentrowanego na kontenerach w swoim środowisku usługi AKS bez konieczności zarządzania dodatkowymi zasobami obliczeniowymi. A ponieważ kontenery usługi Azure Container Instances można dołączać do tej samej sieci wirtualnej, co reszta klastra, możesz kompilować usługi Kubernetes, które bez problemu obejmą zasobniki uruchomione na maszynach wirtualnych i w usłudze Azure Container Instances.

Blog platformy Azure

Dowiedz się więcej

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Microsoft Connect