Pomiń nawigację
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

W trakcie opracowywania — tożsamość zasobnika usługi AKS

Data opublikowania: 28 stycznia, 2019

Tożsamość zasobnika usługi AKS udostępnia zasobnikom działającym w usłudze Kubernetes tożsamość pierwszej klasy w usłudze Azure Active Directory. Zasobniki mogą teraz bezpiecznie komunikować się z usługami platformy Azure, takimi jak Key Vault lub Storage, bez konieczności zarządzania własnymi wpisami tajnymi ani martwienia się o rotację kluczy.

Dowiedz się więcej o usłudze AKS.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features