Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Dodatkowe parametry serwera dla usługi Azure Database for MySQL są teraz dostępne

Data opublikowania: 12 czerwca, 2019

Klienci korzystający z usługi Azure Database for MySQL mogą teraz dostosowywać dodatkowe parametry serwera, aby zoptymalizować aparat MySQL pod kątem swoich unikatowych obciążeń. Wśród tych ogólnie dostępnych parametrów jest wiele parametrów serwera, takich jak „join_buffer_size”, „query_cache_size” oraz „query_cache_limit”, o które najczęściej prosili użytkownicy i społeczność baz danych MySQL. Ponadto udostępnione zostały parametry statyczne, które przed zastosowaniem wymagają ponownego uruchomienia serwera przez klienta. Te parametry można skonfigurować w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

  • Azure Database for MySQL
  • Features
  • Services
  • Open Source

Powiązane produkty