Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure AD DS obsługuje teraz dyski zarządzane platformy Azure

Data opublikowania: 17 października, 2018

Usługa Azure Active Directory Domain Services (AD DS) obsługuje teraz dyski zarządzane platformy Azure. Dyski zarządzane platformy Azure zapewniają większą dostępność i odporność na awarie. Dzięki temu kontrolery domeny zarządzanej mogą być bardziej odporne na przestoje związane z magazynem.

Domyślnie wszystkie nowo utworzone domeny zarządzane używają teraz dysków zarządzanych platformy Azure. Istniejące domeny zarządzane będą stopniowo migrowane w celu używania dysków zarządzanych platformy Azure w ciągu roku kalendarzowego 2018.

Informacje o korzyściach związanych z dyskami zarządzanymi platformy Azure można znaleźć w dokumentacji.

 

  • Azure Active Directory Domain Services
  • Dyski zarządzane
  • Features