Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

101 usług spełnia standard FedRAMP High w związku ze zwiększeniem pojemności usługi Azure Government

Data opublikowania: 19 marca, 2020

Firma Microsoft oferuje teraz 101 usług objętych tymczasową autoryzacją do działania (P-ATO) standardu Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) High w ramach usługi Azure Government — więcej niż każdy inny dostawca usług w chmurze. 

Pełną listę usług Azure Government spełniających standard FedRAMP High można znaleźć w dokumentacji zakresu inspekcji usługi Azure Government.

Dlaczego zgodność ze standardem FedRAMP jest ważna?

Biuro Office of Management and Budget wymaga, aby wszystkie federalne agencje wykonawcze używały standardu FedRAMP do weryfikacji bezpieczeństwa usług w chmurze. National Institute of Standards and Technology (NIST) 800-53 określa standard, a FedRAMP to program certyfikacji zgodności dostawcy rozwiązań w chmurze z tym standardem.

Program FedRAMP zapewnia ustandaryzowane podejście do autoryzacji, oceny zabezpieczeń i ciągłego monitorowania, istotnie upraszczając pracę dyrektorów ds. systemów informatycznych. Program FedRAMP jest oparty na standardzie NIST SP 800-53r4, który jest przeznaczony dla struktur kontroli zabezpieczeń.

Usługa Azure Government to najbardziej zaufana chmura na potrzeby obciążeń kluczowych dla działalności instytucji rządowych. To środowisko obejmuje unikatowe wystąpienie w chmurze przeznaczone wyłącznie dla klientów rządowych i ich dostawców rozwiązań oraz centrów danych USA ze wzmocnionymi zabezpieczeniami, w których pracuje dokładnie sprawdzony personel.

Nowe usługi zgodne ze standardem FedRAMP w usłudze Azure Government

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej na blogu usługi Azure Government. Aby rozpocząć pracę z usługą Azure Government, już dziś zacznij korzystać z wersji próbnej.

 • Magazyn archiwum
 • Azure Blueprints
 • Cloud Shell
 • Wzbogacanie sztucznej inteligencji
 • Azure Stack Edge
 • Azure Data Explorer
 • Usługa Azure Database Migration Service (klasyczna)
 • Azure Dedicated HSM
 • Azure Firewall
 • Azure Managed Applications
 • Azure Resource Graph
 • Azure Stream Analytics
 • Microsoft Cost Management
 • Network Watcher
 • Mowa platformy Azure AI
 • Compliance
 • Features
 • Services