Migracja komputera mainframe

Przenieś kluczowe dla działalności aplikacje mainframe na najbardziej elastyczną z dostępnych platform w chmurze, uruchamiaj je bezpiecznie na całym świecie i obniż swoje koszty związane z infrastrukturą. Postępując zgodnie z inteligentną strategią migracji komputera mainframe, osiągniesz niezawodność, elastyczność i skalowalność oraz zmaksymalizujesz swój potencjał biznesowy.

“Our customers will be able to run existing enterprise workloads without modifications at a fraction of their current operating costs.”

Mark Cresswell, dyrektor generalny, LzLabs

Uruchamianie starszych aplikacji mainframe z nowoczesną elastycznością

Starsze aplikacje zazwyczaj nie nadążają za działalnością biznesową przez co ciężko jest się dostosować do zmieniających się trendów na rynku. Uruchamianie aplikacji mainframe na platformie Azure łączy metody nowoczesne ze znanymi, dzięki czemu modernizacja może odbywać się bez porzucania aplikacji, na których polegasz. Szybko zaspokoisz potrzeby klientów na dużą skalę bez poświęcania funkcjonalności, bezpieczeństwa ani zgodności.

LzLabs
“COBOL … was not built with cloud computing, the internet of things, and dev ops in mind. All of this equates to a perfect storm where today’s business needs can no longer be solved by yesterday’s technologies.”

Didier Durand, wiceprezes ds. zarządzania produktem, LzLabs

Mniejsze wydatki i miejsce na rozwój

Jakie możliwości stworzyłoby nagłe zmniejszenie o połowę dużego rocznego kosztu lub zwolnienie miejsca w budynku? Migracje komputerów mainframe mogą zapewnić redukcję kosztów nawet o 80%, zwalniając środki na inne projekty modernizacyjne wspierające cele organizacji związane z transformacją cyfrową w zakresie wydajności aplikacji i zarządzania kosztami.

Europcar
“We estimate that we will reduce our overall costs by about 35 percent—in lower server-acquisition costs; lower power, cooling, and real-estate costs; lower software-licensing costs; more efficient use of storage; and management efficiencies.”

Shaun Phillips, dyrektor generalny ds. IT, Europcar

Łączenie wyspecjalizowanych zestawów umiejętności z przyszłym potencjałem

Obsługiwanie aplikacji mainframe wymagających specjalnego zestawu umiejętności jest ryzykowne i kosztowne. Wiele z tych umiejętności zanika wśród pracowników, a gdy znikną całkiem, już nie wrócą. Migrowanie aplikacji mainframe organizacji na platformę Azure zmniejsza jej zależność od coraz rzadszego zestawu umiejętności, a jednocześnie zwiększa szybkość i skalę na przyszłość.

Rozpoczynanie migracji komputera mainframe z zaufanym partnerem

Przenieś swoją starszą aplikację na platformę Azure z partnerem, który specjalizuje się w usługach migracji komputerów mainframe.

Integratorzy systemów

Powiązane rozwiązania