Pomiń nawigację

Azure SignalR Service

Łatwo dodawaj do aplikacji funkcje internetowe czasu rzeczywistego

W pełni zarządzana usługa

SignalR Service jest w pełni zarządzaną usługą, dzięki czemu można wdrożyć ją w środowisku wieloserwerowym, nie martwiąc się o hosting, skalowalność, równoważenie obciążenia, czy uwierzytelnianie.

Natywna obsługa programowania SignalR

Usługa SignalR Service bezproblemowo współpracuje z biblioteką SignalR oraz oferuje ścisłą integrację z programami Visual Studio i Visual Studio Code, ułatwiając błyskawiczne kompilowanie funkcji czasu rzeczywistego, takich jak pokój rozmów, emisja błyskawiczna i pulpity nawigacyjne IoT.

Co można utworzyć za pomocą usługi Azure SignalR Service?

Czat międzyplatformowy

Cross-platform ChatAccelerate development of reliable, high-performing chat applications123
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Przyspiesz tworzenie niezawodnych aplikacji do czatu o wysokiej wydajności.

 1. 1 Aplikacja internetowa czatu nawiązuje połączenie z usługą SignalR Service i odbiera token
 2. 2 Użytkownik loguje się do aplikacji przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego; w przypadku wyniku pozytywnego jest zwracany token elementu nośnego i punkt końcowy usługi SignalR
 3. 3 Użytkownik łączy się z usługą SignalR Service przy użyciu punktu końcowego i tokenu

Błyskawiczne rozgłaszanie w ramach architektury bezserwerowej

Instant Broadcasting on Serverless ArchitectureSimplify one-to-many real-time communication and updates using serverless code123456
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Uprość aktualizacje i komunikację w czasie rzeczywistym typu jeden-do-wielu za pomocą kodu bez użycia serwera.

 1. 1 Klient ściąga zawartość aplikacji internetowej z usługi Blob Storage
 2. 2 Aplikacja internetowa odbiera token i punkt końcowy SignalR
 3. 3 Użytkownik nawiązuje połączenie z aplikacją internetową
 4. 4 Połączenie wyzwala zdarzenie bazy danych za pośrednictwem usługi Functions
 5. 5 Usługa Functions wypycha dane do usługi SignalR Service
 6. 6 Ona z kolei wypycha dane do klienta

Internetowy pulpit nawigacyjny czasu rzeczywistego

Real-time Web DashboardSecurely monitor and control data streamed from Internet-connected devices1234
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Bezpiecznie monitoruj i kontroluj dane przesyłane strumieniowo z urządzeń połączonych z Internetem.

 1. 1 Aplikacja internetowa nawiązuje połączenie z usługą SignalR Service i odbiera token
 2. 2 Użytkownik nawiązuje połączenie z aplikacją internetową i pobiera punkt końcowy oraz token SignalR
 3. 3 Użytkownik nawiązuje połączenie z usługą SignalR Service
 4. 4 Dane ze źródła czasu rzeczywistego są wysyłane do usługi SignalR Service i użytkownika

Powiązane produkty i usługi

ASP.NET Core SignalR

Ta biblioteka upraszcza dodawanie funkcjonalności w czasie rzeczywistym do aplikacji

Functions

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Dowiedz się więcej

Rozpocznij pracę w usłudze Azure SignalR Service