Pomiń nawigację

Azure SignalR Service

Łatwo dodawaj do aplikacji funkcje internetowe czasu rzeczywistego

Szybko i łatwo dodaj komunikację w czasie rzeczywistym do swojej aplikacji internetowej

Dzięki usłudze Azure SignalR Service dodanie komunikacji w czasie rzeczywistym do aplikacji internetowej polega jedynie na aprowizowaniu usługi — nie musisz być guru komunikacji w czasie rzeczywistym.

Skoncentruj się na głównych celach swojej firmy, zamiast na zarządzaniu infrastrukturą

Nie musisz aprowizować ani konserwować serwerów tylko dlatego, że potrzebujesz w swoim rozwiązaniu funkcji działających w czasie rzeczywistym. Usługa SignalR Service jest w pełni zarządzana, dzięki czemu ułatwia dodawanie funkcji komunikacji w czasie rzeczywistym do aplikacji. Nie musisz już martwić się o hosting, skalowalność, równoważenie obciążenia i zagadnienia tego typu.

Wykorzystaj pełen zakres usług platformy Azure

Uzyskaj korzyści ze wszystkiego, co oferuje platforma Azure! Z łatwością integruj rozwiązania z usługami, takimi jak Azure Functions, Azure Active Directory, Azure Storage, Azure App Service, Azure Analytics, Power BI, IoT, Cognitive Services, Machine Learning i nie tylko.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z platformy Azure

Firma doradcza z branży IT wdraża usługę Azure SignalR Service, aby szybko tworzyć niestandardowe rozwiązania z aktualizacjami w czasie rzeczywistym

"By using Azure SignalR Service, we gain the best practices of built-in security and scalability—a comfort for our clients and a huge win for us."
Lars Kemmann, architekt rozwiązań, Netrix

Firma GranDen zaczyna korzystać z usługi Azure SignalR Service, aby uprościć programowanie i ulepszyć środowisko gracza

"We reached out to competing cloud service providers. No one else offered us something comparable to Azure SignalR Service. Without it, we’d have to build so many virtual machines that we wouldn’t be able to leverage WebSocket in real time."
Isak Pao, dyrektor ds. technologii, GranDen

Co można utworzyć za pomocą usługi Azure SignalR Service?

Czat międzyplatformowy

Chat på tværs af platformeHurtigere udvikling af pålidelige og højtydende chatapplikationer123
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Przegląd

Przyspiesz tworzenie niezawodnych aplikacji do czatu o wysokiej wydajności.

Przepływ

 1. 1 Aplikacja internetowa czatu nawiązuje połączenie z usługą SignalR Service i odbiera token
 2. 2 Użytkownik loguje się do aplikacji przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego; w przypadku wyniku pozytywnego jest zwracany token elementu nośnego i punkt końcowy usługi SignalR
 3. 3 Użytkownik łączy się z usługą SignalR Service przy użyciu punktu końcowego i tokenu

Błyskawiczne rozgłaszanie w ramach architektury bezserwerowej

Øjeblikkelig udsendelse på ikke-serverbaseret arkitekturGør en til mange-kommunikation i realtid og opdateringer lettere med ikke-serverbaseret kode123456
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Przegląd

Uprość aktualizacje i komunikację w czasie rzeczywistym typu jeden-do-wielu za pomocą kodu bez użycia serwera.

Przepływ

 1. 1 Klient ściąga zawartość aplikacji internetowej z usługi Blob Storage
 2. 2 Aplikacja internetowa odbiera token i punkt końcowy SignalR
 3. 3 Użytkownik nawiązuje połączenie z aplikacją internetową
 4. 4 Połączenie wyzwala zdarzenie bazy danych za pośrednictwem usługi Functions
 5. 5 Usługa Functions wypycha dane do usługi SignalR Service
 6. 6 Ona z kolei wypycha dane do klienta

Internetowy pulpit nawigacyjny czasu rzeczywistego

Webdashboard i realtidOvervåg og kontrollér på sikker vis data, der streames fra enheder med forbindelse til internettet1234
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Przegląd

Bezpiecznie monitoruj i kontroluj dane przesyłane strumieniowo z urządzeń połączonych z Internetem.

Przepływ

 1. 1 Aplikacja internetowa nawiązuje połączenie z usługą SignalR Service i odbiera token
 2. 2 Użytkownik nawiązuje połączenie z aplikacją internetową i pobiera punkt końcowy oraz token SignalR
 3. 3 Użytkownik nawiązuje połączenie z usługą SignalR Service
 4. 4 Dane ze źródła czasu rzeczywistego są wysyłane do usługi SignalR Service i użytkownika

Powiązane produkty i usługi

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Rozpocznij pracę w usłudze Azure SignalR Service