Azure Lab Services

Laboratoria komputerowe w chmurze

Tworzenie laboratorium ze wstępnie skonfigurowanymi maszynami wirtualnymi

Łatwo skonfiguruj i zapewnij dostęp na żądanie do wstępnie skonfigurowanych maszyn wirtualnych na potrzeby obsługi Twoich scenariuszy. Prowadź zajęcia, szkól profesjonalistów, organizuj maraton programistyczny lub laboratorium praktyczne i nie tylko. Określ swoje wymagania, a usługa udostępni laboratorium odbiorcom. Użytkownicy uzyskują dostęp do maszyn wirtualnych laboratorium z jednego miejsca.

  • Natychmiastowy dostęp do maszyn wirtualnych dla zaproszonych użytkowników bez konieczności udostępniania subskrypcji platformy Azure.
  • Niestandardowe szablony umożliwiające szybką aprowizację maszyn wirtualnych laboratoriów i wielokrotne używanie ich w różnych laboratoriach.
  • Funkcja planowania umożliwia automatyczne zamykanie i uruchamianie maszyn wirtualnych oraz ograniczanie godzin użycia.
  • Aprowizacja i skalowanie do setek maszyn wirtualnych jednym kliknięciem — usługa zarządza całą infrastrukturą.

Proste środowisko użytkownika

Zaproś użytkowników do natychmiastowego dostępu do zasobów laboratorium. Gdy się zalogują, zobaczą pełną listę maszyn wirtualnych dostępnych z wielu laboratoriów. Wystarczy jedno kliknięcie, aby nawiązać połączenie i zacząć pracę — subskrypcja platformy Azure nie jest wymagana.

Optymalizacja i śledzenie kosztów

Zarządzaj budżetem laboratorium za pomocą funkcji kontroli użycia. Zaplanuj czas użycia lub skonfiguruj czas cyklicznego automatycznego zamknięcia i uruchomienia. Śledź godzinne użycie poszczególnych osób lub ograniczaj użycie przez skonfigurowanie limitów przydziału.

Automatyczne zarządzanie i skalowanie

Usługa Lab Services to usługa zarządzana, która umożliwia automatyczną aprowizację infrastruktury laboratorium i zarządzanie nią. Przygotuj odpowiednie laboratorium dla swoich użytkowników, a usługa zajmie się resztą, dzięki czemu laboratorium można udostępnić i wyskalować na setkach maszyn wirtualnych jednym kliknięciem.

Kiedy warto używać usługi Azure Lab Services

Zajęcia lub profesjonalne szkolenia

Konfiguruj maszyny wirtualne laboratoriów z odpowiednią zawartością i przypisz poszczególnym użytkownikom określoną liczbę godzin na ukończenie pracy domowej lub projektu.

Maratony programistyczne i laboratoria praktyczne

Twórz interakcyjne środowiska podczas konferencji i wydarzeń. Skaluj w górę do setek maszyn wirtualnych zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wersje próbne i demo dla klientów

Twórz prywatne laboratoria tylko dla zaproszonych osób, aby demonstrować oprogramowanie w wersji wstępnej.

Maszyny deweloperskie i środowiska testowe

Aprowizuj środowiska z wieloma zasobami, które obejmują platformę jako usługę (PaaS) i zasoby maszyn wirtualnych w ściśle powiązanej usłudze Azure DevTest Labs. Udostępniaj wstępnie skonfigurowane zasoby lub umożliwiaj użytkownikom tworzenie własnych zasobów.

Dlaczego warto wybrać platformę Azure dla bezpieczeństwa?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad $1 mld rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Płać wyłącznie za rzeczywiste użycie bez kosztów ponoszonych z góry

With Azure Lab Services, you only pay for active usage in your labs. The hourly price of a lab instance bundles compute, IP, network, disk, and other costs, so calculating your bill is a simple step.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

New to Azure? Sign up for a free Azure account and get $200 in credit.
Create a lab account for your team or department. All labs are managed under a lab account.

Dokumentacja, samouczki i inne zasoby

Administratorzy

Skonfiguruj konto laboratorium dla zespołu lub działu w witrynie Azure Portal. Udziel dostępu instruktorom, aby umożliwić im tworzenie własnych laboratoriów. Ustaw zasady na koncie laboratorium, aby kontrolować użycie.

Tworzenie konta laboratorium

Instruktorzy

Utwórz laboratorium na koncie laboratorium zespołu lub działu. Skonfiguruj laboratorium i zaproś studentów oraz użytkowników.

Tworzenie pierwszego laboratorium

Użytkownicy laboratorium

Użyj wstępnie skonfigurowanej maszyny wirtualnej w laboratorium instruktora. Zaloguj się i udziel natychmiastowego dostępu do maszyn wirtualnych.

Dostęp do maszyn wirtualnych

Społeczność i pomoc techniczna

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc od inżynierów firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności platformy Azure w witrynie Stack Overflow lub porozmawiaj ze specjalistą w zakresie pomocy technicznej platformy Azure.

Udostępnianie opinii dotyczących usługi Lab Services

Zaproponuj funkcje i ulepszenia produktów oraz głosuj na priorytetowe kwestie na platformie UserVoice.

Dostępność w poszczególnych regionach

Sprawdź dostępność usługi Azure Lab Services w pobliżu.

Get started with example class types

See more example class types

Ethical hacking

Run an ethical hacking class where students can learn modern techniques for defending against vulnerabilities.

Dowiedz się więcej

Natural language processing with deep learning

Students can explore basics of Natural language processing and gain skills to design and implement deep learning models.

Dowiedz się więcej

Scripting with Linux

Students can learn the basics of Linux system administration and familiarize themselves with bash shell scripting.

Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Lab Services

  • Obecnie jest obsługiwana jedna maszyna wirtualna na użytkownika w laboratorium. Aby korzystać ze środowiska z wieloma maszynami wirtualnymi, podczas konfiguracji maszyny wirtualnej szablonu wybierz większy rozmiar maszyny wirtualnej. Ten rozmiar obsługuje zagnieżdżoną wirtualizację za pomocą funkcji Hyper-V. Dowiedz się więcej.
  • Konto laboratorium to konto zarządzania, które tworzy zespół lub dział w celu tworzenia i śledzenia laboratoriów. Każde konto laboratorium jest połączone z subskrypcją platformy Azure oraz podlega rozliczeniom i zasadom na poziomie organizacji.
  • Instruktorzy i użytkownicy nie muszą mieć subskrypcji platformy Azure. Jednak muszą mieć konto służbowe obsługiwane przez usługę Azure Active Directory (AAD) lub osobiste konto Microsoft (MSA).

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure.