Pomiń nawigację

Azure Lab Services

Laboratoria komputerowe w chmurze

Szybka i elastyczna konfiguracja

Szybko rozpocznij pracę dzięki prostej konfiguracji z przewodnikiem. Używając szablonów niestandardowych, przygotowuj odpowiednie zasoby laboratoryjne na potrzeby swoich zajęć, projektu badawczego, programowania i testowania lub innego scenariusza. Z zapotrzebowaniem na zasoby poradzisz sobie dzięki wbudowanemu skalowaniu i odporności.

Prostota i łatwość użycia

Udostępniaj laboratoria w chmurze, korzystając z funkcji udostępniania lub poczty e-mail. Śledź dołączanie i używanie zasobów laboratoryjnych przez odbiorców oraz planuj dostępność tych zasobów. Użytkownicy laboratorium mogą łatwo, bo zaledwie kilkoma kliknięciami, dołączać i wyświetlać zasoby na prostym pulpicie nawigacyjnym.

Analiza na pulpicie nawigacyjnym

Zoptymalizuj koszty, ustawiając zasady parametrów użycia według użytkownika lub laboratorium. Śledź użycie i trendy aktywności ze swojego pulpitu nawigacyjnego właściciela.

Wbudowane zabezpieczenia

Skonfiguruj prywatne sieci wirtualne i podsieci dla swojego laboratorium i używaj udostępnionych, publicznych lub prywatnych adresów IP. Bezpiecznie uzyskuj dostęp do zasobów, korzystając z sieci wirtualnych skonfigurowanych na bazie usługi ExpressRoute lub sieci VPN lokacja-lokacja.

Dostosowywanie usługi Lab Services

Laboratorium do zajęć daje użytkownikom ciągły dostęp do maszyn wirtualnych, oprogramowania i danych, których potrzebują.

Laboratorium wersji próbnych pozwala na ewaluację nowego oprogramowania na Twoich warunkach i umożliwia klientom wypróbowanie Twojego oprogramowania.

Jeśli chcesz w pełni dostosować swoje laboratorium, usługa Azure DevTest Labs pozwala użytkownikom na tworzenie w ich własnych subskrypcjach środowisk w ramach w pełni dostosowywalnych granic, które decydują o koszcie i wspierają zasady nadzoru i zgodności ich organizacji.

Wybierz rozmiary laboratoriów spełniające Twoje wymagania w zakresie poziomu wydajności i ceny. Dowiedz się więcej o cenach usługi Azure Analysis Services.

Powiązane produkty i usługi

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Azure Policy

Implementuj standardy i ład korporacyjny na dużą skalę na potrzeby zasobów platformy Azure

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Chcesz utworzyć laboratoria w chmurze?