Pomiń nawigację

Azure DevTest Labs

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

Korzystaj z usługi DevTest Labs bezpłatnie*

 • Szybkie inicjowanie obsługi środowisk deweloperskich i testowych
 • Minimalizacja strat za pomocą przydziałów i zasad
 • Konfigurowanie zautomatyzowanego zamykania w celu zminimalizowania kosztów
 • Tworzenie środowisk systemów Windows i Linux

Zapoznaj się z podejściem zorientowanym na aplikacje, aby dynamicznie tworzyć złożone aplikacje natywne dla chmury na platformie Azure i zarządzać nimi za pomocą rozwiązania Quali CloudShell Colony.

*Usługa Azure DevTest Labs jest bezpłatna. Opłaty zostaną jednak naliczone za inne zasoby platformy Azure utworzone w usłudze DevTest Labs. Na przykład zostanie naliczona opłata za maszyny wirtualne utworzone w usłudze DevTest Labs, zgodnie z naszym cennikiem maszyn wirtualnych.

Kontrola kosztów samoobsługi

Udostępnij samoobsługowe środowiska w chmurze bez zmartwień. Zasady i progi laboratoriów pomagają w łatwym minimalizowaniu kosztów.

Szybkie szablony niestandardowe

Konfiguruj narzędzia programistyczne i najnowszą kompilację na maszynie wirtualnej za pomocą kilku kliknięć, a także udostępniaj szablony wielokrotnego użytku całemu zespołowi.

Współpraca z Twoimi narzędziami ciągłej integracji i ciągłego dostarczania

Twórz środowiska bezpośrednio ze swoich narzędzi ciągłej integracji przy użyciu naszych wtyczek, interfejsu API REST lub rozszerzenia usługi Visual Studio Team Services.

Upraszczanie zarządzania kosztami

 • Ustaw zasady laboratorium, aby automatycznie zamykać i uruchamiać maszyny wirtualne.
 • Ustaw limity dla laboratorium, na przykład liczbę maszyn wirtualnych na użytkownika i na laboratorium.
 • Za pomocą trendu kosztów laboratorium możesz oszacować swoje wydatki i ustawić próg.

Szybkie konfigurowanie środowisk

 • Korzystaj z obrazów niestandardowych, aby szybko odtwarzać swoje środowisko.
 • Instaluj swoje najnowsze elementy i narzędzia programistyczne na maszynie za pomocą artefaktów.
 • Twórz formuły, aby łatwo modyfikować konfigurację środowiska w dowolnym czasie.

Integracja z istniejącym łańcuchem narzędzi

Dostosowywanie do własnego scenariusza

 • Centralnie zarządzaj środowiskami projektowymi w ramach zespołu lub organizacji.
 • Przeprowadzaj testy zgodności i testy zautomatyzowane za pomocą szablonów środowiska wielokrotnego użytku.
 • Udostępnij maszyny wirtualne na potrzeby hackathonów, które automatycznie wygasają po zakończeniu wydarzenia.
 • Stosuj usługę w różnych scenariuszach w zależności od swoich potrzeb.

Skaluj aprowizację środowiska aplikacji dzięki rozwiązaniu CloudShell Colony

 • Szybko modeluj zorientowane na aplikacje szablony dostosowane do potrzeb biznesowych
 • Skracaj czas wejścia na rynek dzięki gotowej obsłudze potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania w celu wdrożenia wspólnej definicji środowiska, od środowiska projektowego po produkcyjne
 • Wydajnie zarządzaj zasobami w chmurze przy użyciu zorientowanej na aplikacje funkcji śledzenia kosztów
 • Popraw jakość aplikacji dzięki wbudowanej funkcji zielonego/niebieskiego wdrażania w środowisku produkcyjnym

Dowiedz się więcej o współpracy rozwiązania Quali z platformą Azure

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure DevTest Labs?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Azure DevTest Labs — cennik

Subskrybenci programu Visual Studio mogą zaoszczędzić nawet 75% na kosztach platformy Azure dotyczących obsługi ciągłego tworzenia i testowania.

Klienci, którzy używają usługi Azure DevTest Labs

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Azure DevTest Labs, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz rozwiązanie Azure DevTest Labs o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja i zasoby

Powiązane produkty i usługi

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

CloudShell Colony

Samoobsługowy dostęp do środowisk aplikacji, od środowiska projektowego po produkcyjne

Szybkie tworzenie środowisk tworzenia i testowania aplikacji za pomocą usługi DevTest Labs

Rozpocznij