Pomiń nawigację

Azure DevTest Labs

Szybkie, łatwe i zwarte środowiska tworzenia i testowania

Kontrola kosztów samoobsługi

Udostępnij samoobsługowe środowiska w chmurze bez zmartwień. Zasady i progi laboratoriów pomagają w łatwym minimalizowaniu kosztów.

Szybkie szablony niestandardowe

Konfiguruj narzędzia programistyczne i najnowszą kompilację na maszynie wirtualnej za pomocą kilku kliknięć, a także udostępniaj szablony wielokrotnego użytku całemu zespołowi.

Współpraca z Twoimi narzędziami ciągłej integracji i ciągłego dostarczania

Twórz środowiska bezpośrednio ze swoich narzędzi ciągłej integracji przy użyciu naszych wtyczek, interfejsu API REST lub rozszerzenia usługi Visual Studio Team Services.

Subskrybenci programu Visual Studio mogą zaoszczędzić nawet 75% na kosztach platformy Azure dotyczących obsługi ciągłego tworzenia i testowania.

Firma Shell daje deweloperom swobodę tworzenia i redukuje koszty zasobów IT, korzystając z rozwiązania do tworzenia i testowania w chmurze

"Our build times are five times faster now that we use Azure DevTest Labs.... Developers get much quicker feedback, so they can test code repeatedly and identify and fix more errors."
Johan Krebbers, dyrektor ds. technologii IT, Royal Dutch Shell

Firma Daimler korzysta z chmury, aby przyspieszyć wprowadzanie innowacji

"Since using Azure DevTest Labs, we’ve seen our developer onboarding process drop from weeks to hours. We just send developers a link, and they get instant access to Azure Virtual Machines, Microsoft Visual Studio Team Services, and needed open-source tools."
Peter Rothlaender, menedżer rozwiązań w chmurze, Daimler

Przechodząc na usługi zarządzane w chmurze, dostawca IT zwiększa obroty o 150 procent

"It used to take us six months to a year to develop a new offering for a customer, but now that we do this work in Azure DevTest Labs, we can respond in a few weeks."
Gordon McKenna, dyrektor ds. technologii, Inframon

Firma Icertis zwiększa bezpieczeństwo opartego na chmurze rozwiązania do zarządzania umowami przedsiębiorstwa

"Our customers demand the highest levels of data encryption and application and infrastructure security. From the day we launched, we’ve taken advantage of the enterprise-grade security features built into the Azure platform to help provide the level of security our customers expect…"
Monish Darda, współzałożyciel i dyrektor ds. technologii, Icertis

System opieki zdrowotnej przekształca usługi online w przyjazne środowisko cyfrowe

"As a team, we’re focused on high-quality solutions and speed. Choosing Azure was a very transformative decision for us."
Jamey Shiels, wiceprezes ds. środowiska cyfrowego, Aurora Health Care

Specjalista od zarządzania ryzykiem obniża własne ryzyko, chroniąc dane w chmurze

"By using Azure for dev/test, we get predictable costs and pay for the resources by the hour. By comparison, it can take a month to get dev/test hardware provisioned on premises, and that's assuming you have the datacenter space."
Vineel Palla, inżynier systemów w chmurze, RMS

Upraszczanie zarządzania kosztami

  • Ustaw zasady laboratorium, aby automatycznie zamykać i uruchamiać maszyny wirtualne.
  • Ustaw limity dla laboratorium, na przykład liczbę maszyn wirtualnych na użytkownika i na laboratorium.
  • Za pomocą trendu kosztów laboratorium możesz oszacować swoje wydatki i ustawić próg.

Szybkie konfigurowanie środowisk

  • Korzystaj z obrazów niestandardowych, aby szybko odtwarzać swoje środowisko.
  • Instaluj swoje najnowsze elementy i narzędzia programistyczne na maszynie za pomocą artefaktów.
  • Twórz formuły, aby łatwo modyfikować konfigurację środowiska w dowolnym czasie.

Integracja z istniejącym łańcuchem narzędzi

Dostosowywanie do własnego scenariusza

  • Centralnie zarządzaj środowiskami projektowymi w ramach zespołu lub organizacji.
  • Przeprowadzaj testy zgodności i testy zautomatyzowane za pomocą szablonów środowiska wielokrotnego użytku.
  • Udostępnij maszyny wirtualne na potrzeby hackathonów, które automatycznie wygasają po zakończeniu wydarzenia.
  • Stosuj usługę w różnych scenariuszach w zależności od swoich potrzeb.

Powiązane produkty i usługi

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

*Usługa Azure DevTest Labs jest bezpłatna. Opłaty zostaną jednak naliczone za inne zasoby platformy Azure utworzone w usłudze DevTest Labs. Na przykład zostanie naliczona opłata za maszyny wirtualne utworzone w usłudze DevTest Labs, zgodnie z naszym cennikiem maszyn wirtualnych.

Szybkie tworzenie środowisk tworzenia i testowania aplikacji za pomocą usługi DevTest Labs