Azure DevTest Labs

Szybkie, łatwe i zwarte środowiska tworzenia i testowania

Korzystaj z usługi DevTest Labs bezpłatnie*

 • Szybkie inicjowanie obsługi środowisk deweloperskich i testowych
 • Minimalizacja strat za pomocą przydziałów i zasad
 • Konfigurowanie zautomatyzowanego zamykania w celu zminimalizowania kosztów
 • Tworzenie środowisk systemów Windows i Linux

Zapoznaj się z podejściem zorientowanym na aplikacje, aby dynamicznie tworzyć złożone aplikacje natywne dla chmury na platformie Azure i zarządzać nimi za pomocą rozwiązania Quali CloudShell Colony.

*Usługa Azure DevTest Labs jest bezpłatna. Opłaty zostaną jednak naliczone za inne zasoby platformy Azure utworzone w usłudze DevTest Labs. Na przykład zostanie naliczona opłata za maszyny wirtualne utworzone w usłudze DevTest Labs, zgodnie z naszym cennikiem maszyn wirtualnych.

Kontrola kosztów samoobsługi

Udostępnij samoobsługowe środowiska w chmurze bez zmartwień. Zasady i progi laboratoriów pomagają w łatwym minimalizowaniu kosztów.

Szybkie szablony niestandardowe

Konfiguruj narzędzia programistyczne i najnowszą kompilację na maszynie wirtualnej za pomocą kilku kliknięć, a także udostępniaj szablony wielokrotnego użytku całemu zespołowi.

Współpraca z Twoimi narzędziami ciągłej integracji i ciągłego dostarczania

Twórz środowiska bezpośrednio ze swoich narzędzi ciągłej integracji przy użyciu naszych wtyczek, interfejsu API REST lub rozszerzenia usługi Visual Studio Team Services.

Upraszczanie zarządzania kosztami

 • Ustaw zasady laboratorium, aby automatycznie zamykać i uruchamiać maszyny wirtualne.
 • Ustaw limity dla laboratorium, na przykład liczbę maszyn wirtualnych na użytkownika i na laboratorium.
 • Za pomocą trendu kosztów laboratorium możesz oszacować swoje wydatki i ustawić próg.

Szybkie konfigurowanie środowisk

 • Korzystaj z obrazów niestandardowych, aby szybko odtwarzać swoje środowisko.
 • Instaluj swoje najnowsze elementy i narzędzia programistyczne na maszynie za pomocą artefaktów.
 • Twórz formuły, aby łatwo modyfikować konfigurację środowiska w dowolnym czasie.

Integracja z istniejącym łańcuchem narzędzi

Dostosowywanie do własnego scenariusza

 • Centralnie zarządzaj środowiskami projektowymi w ramach zespołu lub organizacji.
 • Przeprowadzaj testy zgodności i testy zautomatyzowane za pomocą szablonów środowiska wielokrotnego użytku.
 • Udostępnij maszyny wirtualne na potrzeby hackathonów, które automatycznie wygasają po zakończeniu wydarzenia.
 • Stosuj usługę w różnych scenariuszach w zależności od swoich potrzeb.

Skaluj aprowizację środowiska aplikacji dzięki rozwiązaniu CloudShell Colony

 • Szybko modeluj zorientowane na aplikacje szablony dostosowane do potrzeb biznesowych
 • Skracaj czas wejścia na rynek dzięki gotowej obsłudze potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania w celu wdrożenia wspólnej definicji środowiska, od środowiska projektowego po produkcyjne
 • Wydajnie zarządzaj zasobami w chmurze przy użyciu zorientowanej na aplikacje funkcji śledzenia kosztów
 • Popraw jakość aplikacji dzięki wbudowanej funkcji zielonego/niebieskiego wdrażania w środowisku produkcyjnym

Dowiedz się więcej o współpracy rozwiązania Quali z platformą Azure

Why trust Azure DevTest Labs?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Azure DevTest Labs pricing

Subskrybenci programu Visual Studio mogą zaoszczędzić nawet 75% na kosztach platformy Azure dotyczących obsługi ciągłego tworzenia i testowania.

Klienci, którzy używają usługi Azure DevTest Labs

Everything you need to get started

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.

Learn how to use Azure DevTest Labs with 5-minute quickstart tutorials and documentation.

Enhance Azure DevTest Labs with additional features and products, like security and backup services.

Documentation and resources

Related products and services

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

CloudShell Colony

Samoobsługowy dostęp do środowisk aplikacji, od środowiska projektowego po produkcyjne

Szybkie tworzenie środowisk tworzenia i testowania aplikacji za pomocą usługi DevTest Labs

Get started