Pomiń nawigację

Azure DevTest Labs

Szybkie, łatwe i zwarte środowiska tworzenia i testowania

Kontrola kosztów samoobsługi

Udostępnij samoobsługowe środowiska w chmurze bez zmartwień. Zasady i progi laboratoriów pomagają w łatwym minimalizowaniu kosztów.

Szybkie szablony niestandardowe

Konfiguruj narzędzia programistyczne i najnowszą kompilację na maszynie wirtualnej za pomocą kilku kliknięć, a także udostępniaj szablony wielokrotnego użytku całemu zespołowi.

Współpraca z Twoimi narzędziami ciągłej integracji i ciągłego dostarczania

Twórz środowiska bezpośrednio ze swoich narzędzi ciągłej integracji przy użyciu naszych wtyczek, interfejsu API REST lub rozszerzenia usługi Visual Studio Team Services.

Usługa Azure DevTest Labs jest rozszerzana o nowe typy laboratoriów.

Dodajemy nowe typy zarządzanych laboratoriów na potrzeby zajęć i laboratoriów wersji próbnych. Tutaj znajdziesz ich wersje zapoznawcze. Po zakończeniu wersji zapoznawczej nowe typy laboratoriów i istniejące laboratoria usługi DevTest Labs zostaną włączone do wspólnej usługi Azure Lab Services, w ramach której będą dalej rozwijane wszystkie typy laboratoriów.

Upraszczanie zarządzania kosztami

  • Ustaw zasady laboratorium, aby automatycznie zamykać i uruchamiać maszyny wirtualne.
  • Ustaw limity dla laboratorium, na przykład liczbę maszyn wirtualnych na użytkownika i na laboratorium.
  • Za pomocą trendu kosztów laboratorium możesz oszacować swoje wydatki i ustawić próg.

Szybkie konfigurowanie środowisk

  • Korzystaj z obrazów niestandardowych, aby szybko odtwarzać swoje środowisko.
  • Instaluj swoje najnowsze elementy i narzędzia programistyczne na maszynie za pomocą artefaktów.
  • Twórz formuły, aby łatwo modyfikować konfigurację środowiska w dowolnym czasie.

Integracja z istniejącym łańcuchem narzędzi

Dostosowywanie do własnego scenariusza

  • Centralnie zarządzaj środowiskami projektowymi w ramach zespołu lub organizacji.
  • Przeprowadzaj testy zgodności i testy zautomatyzowane za pomocą szablonów środowiska wielokrotnego użytku.
  • Udostępnij maszyny wirtualne na potrzeby hackathonów, które automatycznie wygasają po zakończeniu wydarzenia.
  • Stosuj usługę w różnych scenariuszach w zależności od swoich potrzeb.

Powiązane produkty i usługi

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

*Usługa Azure DevTest Labs jest bezpłatna. Opłaty zostaną jednak naliczone za inne zasoby platformy Azure utworzone w usłudze DevTest Labs. Na przykład zostanie naliczona opłata za maszyny wirtualne utworzone w usłudze DevTest Labs, zgodnie z naszym cennikiem maszyn wirtualnych.

Szybkie tworzenie środowisk tworzenia i testowania aplikacji za pomocą usługi DevTest Labs