Azure DevTest Labs

Szybkie, łatwe i zwarte środowiska tworzenia i testowania

Samoobsługa z kosztami pod kontrolą

Udostępnij samoobsługowe środowiska w chmurze bez zmartwień. Zasady i progi laboratoriów pomagają w łatwym minimalizowaniu kosztów.

Szybkie szablony niestandardowe

Konfiguruj maszynę wirtualną przy użyciu narzędzi deweloperskich i najnowszej kompilacji za pomocą zaledwie kilku kliknięć, a także łatwo udostępniaj szablony wielokrotnego użytku całemu zespołowi.

Współpraca z Twoimi narzędziami ciągłej integracji i ciągłego dostarczania

Twórz środowiska bezpośrednio ze swoich narzędzi ciągłej integracji przy użyciu naszych wtyczek, interfejsu API REST lub rozszerzenia VSTS.

Upraszczanie zarządzania kosztami

Szybkie konfigurowanie środowisk

Integracja z istniejącym łańcuchem narzędzi

  • Use our REST API to provision dev-test environments directly from your continuous integration (CI) tools.
  • Quickly deploy from your release pipeline using our Team Services tasks extension.
  • Use our command line tool to automate your virtual machine set up and clean up.

Dostosowywanie laboratoriów do własnego scenariusza

  • Centralnie zarządzaj środowiskami projektowymi w ramach całego zespołu lub organizacji.
  • Przeprowadzaj testy zgodności i testy zautomatyzowane za pomocą szablonów środowiska wielokrotnego użytku.
  • Udostępnij maszyny wirtualne na potrzeby hackathonów, które automatycznie wygasają po zakończeniu wydarzenia.
  • Nasi klienci korzystają z laboratoriów w ramach wielu różnych scenariuszy.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Visual Studio Team Services

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Szybkie tworzenie środowisk tworzenia i testowania aplikacji za pomocą usługi DevTest Labs

* Usługa Azure DevTest Labs jest bezpłatna. Opłaty zostaną jednak naliczone za inne zasoby platformy Azure utworzone w laboratorium. Na przykład opłata zostanie naliczona za maszyny wirtualne utworzone w usłudze DevTest Labs, zgodnie z naszym cennikiem maszyn wirtualnych.