Azure DevTest Labs

Szybkie, łatwe i zwarte środowiska tworzenia i testowania

Kontrola kosztów samoobsługi

Udostępnij samoobsługowe środowiska w chmurze bez zmartwień. Zasady i progi laboratoriów pomagają w łatwym minimalizowaniu kosztów.

Szybkie szablony niestandardowe

Konfiguruj narzędzia programistyczne i najnowszą kompilację na maszynie wirtualnej za pomocą kilku kliknięć, a także udostępniaj szablony wielokrotnego użytku całemu zespołowi.

Współpraca z Twoimi narzędziami ciągłej integracji i ciągłego dostarczania

Twórz środowiska bezpośrednio ze swoich narzędzi ciągłej integracji przy użyciu naszych wtyczek, interfejsu API REST lub rozszerzenia usługi Visual Studio Team Services.

Subskrybenci programu Visual Studio mogą zaoszczędzić nawet 75% na kosztach platformy Azure dotyczących obsługi ciągłego tworzenia i testowania.

Klienci, którzy używają usługi Azure DevTest Labs

Upraszczanie zarządzania kosztami

  • Ustaw zasady laboratorium, aby automatycznie zamykać i uruchamiać maszyny wirtualne.
  • Ustaw limity dla laboratorium, na przykład liczbę maszyn wirtualnych na użytkownika i na laboratorium.
  • Za pomocą trendu kosztów laboratorium możesz oszacować swoje wydatki i ustawić próg.

Szybkie konfigurowanie środowisk

  • Korzystaj z obrazów niestandardowych, aby szybko odtwarzać swoje środowisko.
  • Instaluj swoje najnowsze elementy i narzędzia programistyczne na maszynie za pomocą artefaktów.
  • Twórz formuły, aby łatwo modyfikować konfigurację środowiska w dowolnym czasie.

Integracja z istniejącym łańcuchem narzędzi

Dostosowywanie do własnego scenariusza

  • Centralnie zarządzaj środowiskami projektowymi w ramach zespołu lub organizacji.
  • Przeprowadzaj testy zgodności i testy zautomatyzowane za pomocą szablonów środowiska wielokrotnego użytku.
  • Udostępnij maszyny wirtualne na potrzeby hackathonów, które automatycznie wygasają po zakończeniu wydarzenia.
  • Stosuj usługę w różnych scenariuszach w zależności od swoich potrzeb.

Powiązane produkty i usługi

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

*Usługa Azure DevTest Labs jest bezpłatna. Opłaty zostaną jednak naliczone za inne zasoby platformy Azure utworzone w usłudze DevTest Labs. Na przykład zostanie naliczona opłata za maszyny wirtualne utworzone w usłudze DevTest Labs, zgodnie z naszym cennikiem maszyn wirtualnych.

Szybkie tworzenie środowisk tworzenia i testowania aplikacji za pomocą usługi DevTest Labs