Pomiń nawigację

Interfejs API analizy językowej

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej.

Poznaj strukturę swojego tekstu

Wiesz, co mówią Twoi użytkownicy, ale czy wiesz, co to znaczy? Językowy interfejs API korzysta z zaawansowanych narzędzi analizy językowej do przetwarzania języka naturalnego, zapewniając Ci dostęp do analizowania i tagowania części mowy. Dzięki tym narzędziom możesz skoncentrować się na ważnych kwestiach i działaniach.

Ten interfejs API może korzystać z tradycyjnych narzędzi do analizy językowej, które pozwalają Ci na identyfikowanie koncepcji i akcji w tekście za pomocą tagowania części mowy, oraz na znajdowanie wyrażeń i pojęć przy użyciu parserów języka naturalnego. Niezależnie od tego, czy wydobywasz opinie klientów, interpretujesz polecenia użytkowników, czy czytasz tekst w sieci Web, poznanie struktury tekstu jest bardzo ważnym pierwszym krokiem.

Zobacz, jak to działa

Przekazując dane do tego pokazu, wyrażasz zgodę na przechowywanie ich przez firmę Microsoft i wykorzystanie w celu ulepszenia usług firmy Microsoft, w tym tego interfejsu API. Aby pomóc chronić Twoją prywatność, podejmujemy kroki w celu cofnięcia identyfikacji Twoich danych i przechowywania ich w bezpieczny sposób. Nie będziemy publikować Twoich danych ani udostępniać ich innym osobom do użytku.

Oddzielanie wyrazów i tokenów

Mając do dyspozycji tekst, jednym z pierwszych kroków analizy jest podzielenie go na zdania i tokeny.

Tagowanie części mowy

Po podzieleniu tekstu na tokeny możesz znaleźć rzeczowniki (podmioty, osoby, miejsca, rzeczy itd.), czasowniki (działania, zmiany stanu) i nie tylko, używając tagowania części mowy.

Analiza grupowa

Ustal wewnętrzną strukturę i znaczenie zdania (podmioty, cel itd.), dzieląc je na frazy oznaczone etykietami. Dzięki temu zrozumiesz, kto robi co i dla kogo.

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Indeksator wideo WERSJA ZAPOZNAWCZA

Udostępnienie analiz wideo

Custom Vision Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Interfejs API analizy tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Usługa interpretacji języka (LUIS)

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API tekstu usługi Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API analizy językowej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Custom Speech Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API usługi QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Custom Decision Service

Chmurowy interfejs API służący do kontekstowego podejmowania decyzji, który mądrzeje wraz z doświadczeniem

Project Gesture (Projekt Gesty)

Sterowanie oparte na gestach

Project Knowledge Exploration (Projekt Eksploracja wiedzy)

Poprzednia nazwa: Interfejs API usługi Knowledge Exploration Service

Project Event Tracking (Projekt Śledzenie zdarzeń)

Zdarzenie skojarzone z wpisami w witrynie Wikipedia

Project Academic Knowledge (Projekt Wiedza akademicka)

Poprzednia nazwa: Academic Knowledge (Wiedza akademicka)

Project Entity Linking (Projekt Łączenie jednostek)

Poprzednia nazwa: Interfejs API usługi Entity Linking Intelligence Service

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?