Linguistic Analysis

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej.

Oddzielanie wyrazów i tokenów

Mając do dyspozycji tekst, jednym z pierwszych kroków analizy jest podzielenie go na zdania i tokeny.

Tagowanie części mowy

Po podzieleniu tekstu na tokeny możesz znaleźć rzeczowniki (podmioty, osoby, miejsca, rzeczy itd.), czasowniki (działania, zmiany stanu) i nie tylko, używając tagowania części mowy.

Analiza grupowa

Ustal wewnętrzną strukturę i znaczenie zdania (podmioty, cel itd.), dzieląc je na frazy oznaczone etykietami. Dzięki temu zrozumiesz, kto robi co i dla kogo.

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Computer Vision

Distill actionable information from images

Face

Detect, identify, analyze, organize, and tag faces in photos

Ink Recognizer WERSJA ZAPOZNAWCZA

An AI service that recognizes digital ink content, such as handwriting, shapes, and ink document layout

Video Indexer

Unlock video insights

Custom Vision

Easily customize your own state-of-the-art computer vision models for your unique use case

Form Recognizer WERSJA ZAPOZNAWCZA

The AI-powered document extraction service that understands your forms

Text Analytics

Easily evaluate sentiment and topics to understand what users want

Translator Text

Easily conduct machine translation with a simple REST API call

Bing Spell Check

Detect and correct spelling mistakes in your app

QnA Maker

Distill information into conversational, easy-to-navigate answers

Language Understanding

Teach your apps to understand commands from your users

Speech Services

Unified speech services for speech-to-text, text-to-speech and speech translation

Speaker Recognition WERSJA ZAPOZNAWCZA

Use speech to identify and verify individual speakers

Content Moderator

Automated image, text, and video moderation

Anomaly Detector WERSJA ZAPOZNAWCZA

Easily add anomaly detection capabilities to your apps.

Personalizer WERSJA ZAPOZNAWCZA

An AI service that delivers a personalized user experience

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?