Analiza lingwistyczna

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej.

Oddzielanie wyrazów i tokenów

Mając do dyspozycji tekst, jednym z pierwszych kroków analizy jest podzielenie go na zdania i tokeny.

Tagowanie części mowy

Po podzieleniu tekstu na tokeny możesz znaleźć rzeczowniki (podmioty, osoby, miejsca, rzeczy itd.), czasowniki (działania, zmiany stanu) i nie tylko, używając tagowania części mowy.

Analiza grupowa

Ustal wewnętrzną strukturę i znaczenie zdania (podmioty, cel itd.), dzieląc je na frazy oznaczone etykietami. Dzięki temu zrozumiesz, kto robi co i dla kogo.

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Sprawdzanie pisowni Bing

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Language Understanding

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Zamiana mowy na tekst

Interfejs API zamiany mowy na tekst jest częścią usług przetwarzania mowy w ramach usług Azure Cognitive Services

Rozpoznawanie osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i weryfikuj osoby mówiące na podstawie głosu

Zamiana tekstu na mowę

Konwertuj tekst na mowę w celu tworzenia bardziej naturalnych i lepiej dostępnych interfejsów

Tłumaczenie mowy

Łatwe integrowanie tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją

Narzędzie do wykrywania anomalii WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwo dodawaj funkcje wykrywania anomalii do aplikacji.

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?