Czytnik immersyjny

Usługa sztucznej inteligencji pomagająca użytkownikom w czytaniu i rozumieniu tekstu

Poprawa rozumienia czytanego tekstu i sprawniejsze czytanie

Czytnik immersyjny jest usługą Azure Cognitive Service, która umożliwia osadzanie funkcji ułatwiających czytanie i rozumienie tekstu w aplikacjach. Pomóż użytkownikom w każdym wieku i na każdym poziomie umiejętności czytania dzięki takim funkcjom jak czytanie na głos, tłumaczenie na inne języki i koncentracja uwagi przez wyróżnianie i inne elementy projektu. Platforma Azure jest jedynym dużym dostawcą usług w chmurze, który oferuje tego typu technologię ułatwiającą czytanie. Nie jest wymagana żadna wiedza na temat uczenia maszynowego.

Pomoc w czytaniu dla użytkowników z umiejętnościami na każdym poziomie

Tłumaczenie na ponad 60 języków

Wywołanie interfejsu API umożliwiające szybkie osadzenie usługi

Ciągła optymalizacja na podstawie badania uwzględniania

Zwiększ możliwości użytkowników niezależnie od ich wieku i umiejętności

Zwiększ szybkość czytania i popraw rozumienie tekstu dzięki pełnemu zestawowi sprawdzonych funkcji rozwijających umiejętność czytania. Angażuj użytkowników przez multisensoryczne uczenie w wielu językach, które obejmuje czytanie na głos, tłumaczenie na inne języki, wyróżnianie wybranych wierszy tekstu i wizualizowanie znaczenia wyrazów za pomocą ilustracji.

Szybkie rozpoczęcie efektywnej pracy

W przypadku czytnika immersyjnego wystarczy jedno wywołanie interfejsu API, aby pomóc użytkownikom w czytaniu. Uruchom swoje rozwiązanie bez tworzenia go od podstaw.

Wypróbuj Czytnik immersyjny z własną zawartością

Udowodnione wyniki

Czytnik immersyjny korzysta z technologii odczytu używanych już przez ponad 15 milionów użytkowników, w tym Microsoft Word, OneNote, Outlook i Teams. Zaawansowane badanie ekspertów w dziedzinie edukacji wykazało, że czytnik immersyjny poprawia rozumienie czytanego tekstu i pomaga w procesach nauki i odpowiedniego wykształcenia użytkownikom na każdym poziomie umiejętności.

Zapoznaj się z badaniami

Wypróbuj czytnik immersyjny bezpłatnie

 • W okresie zapoznawczym czytnik immersyjny jest bezpłatny. Nowy cennik będzie obowiązywać po ogólnym udostępnieniu czytnika.

Zacznij korzystać z czytnika immersyjnego

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Skonfiguruj usługę w celu używania jej w witrynie Azure Portal.

Przeczytaj dokumentację, aby dowiedzieć się, jak osadzić czytnik immersyjny.

Zasoby dla deweloperów

Krótkie samouczki

Przejdź razem z naszym zespołem inżynierów przez proces integracji zestawu SDK.

Obejrzyj teraz

Zestaw SDK czytnika immersyjnego

Poznaj bibliotekę języka JavaScript, która umożliwia łatwe i szybkie zintegrowanie czytnika immersyjnego z aplikacją.

Sprawdź

Dokumentacja

Poznaj dokładniej czytnik immersyjny.

Eksploruj teraz

Często zadawane pytania dotyczące czytnika immersyjnego

 • Czytnik immersyjny w wersji zapoznawczej jest dostępny w następujących regionach:

  • (USA) Wschodnie stany USA
  • (USA) Zachodnie stany USA
  • (Azja i Pacyfik) Australia Wschodnia
  • (Azja i Pacyfik) Indie Środkowe
  • (Azja i Pacyfik) Japonia Wschodnia
  • (Europa) Europa Północna
  • (Europa) Europa Zachodnia
 • Badanie przeprowadzone w 2017 r. przez firmę RTI International wykazało, że rozumienie czytania w grupach uczniów klasy czwartej poprawiło się średnio o 10%. Zapoznaj się z badaniem.
 • Poznaj języki tłumaczeń (60+).
 • Czytnik immersyjny wspiera osoby z różnymi możliwościami i różnicami, w tym z dysleksją, ADHD, autyzmem dziecięcym, mózgowym porażeniem dziecięcym, osoby uczące się czytać i osoby uczące się języka, który nie jest ich językiem ojczystym. Do najważniejszych funkcji i możliwości należą tryb koncentracji uwagi, czytanie immersyjne, czytanie na głos, odstępy czcionek i krótkie wiersze, obsługa części mowy, sylabizacja, słownik obrazkowy, koncentracja na wierszach i tłumaczenie.
 • Czytnik immersyjny wspiera osoby z różnymi możliwościami, w tym czytelników z dysleksją, ADHD, mózgowym porażeniem dziecięcym, osoby uczące się czytać i osoby uczące się języka, który nie jest ich językiem ojczystym.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure