Interfejs API twarzy

Weryfikacja twarzy

Sprawdź prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, w której dwie twarze należą do jednej osoby. Interfejs API zwróci współczynnik pewności, z jaką można stwierdzić, że dwie twarze należą do jednej osoby.

Zobacz, jak to działa

Wynik weryfikacji: Te dwie twarze należą do tej samej osoby. Ufność: 0.7349.

Przekazując dane do tej wersji demonstracyjnej, wyrażasz zgodę na przechowywanie ich przez firmę Microsoft i wykorzystanie w celu ulepszenia usług firmy Microsoft, na przykład usprawnienie tego interfejsu API. Aby pomóc chronić Twoją prywatność, podejmujemy kroki w celu cofnięcia identyfikacji Twoich danych i przechowywania ich w bezpieczny sposób. Nie będziemy publikować Twoich danych ani udostępniać ich innym osobom do użytku.

Chcesz to skompilować?

Wykrywanie twarzy

Wykrywa jedną lub więcej twarzy w obrazie i wstawia trójkąty w miejscu, gdzie twarze się znajdują. Pokazywane są również atrybuty twarzy, które zawierają przewidywane rysy twarzy określane w oparciu o model uczenia maszynowego. Dostępne funkcje atrybutów twarzy to wiek, emocje, płeć, poza, uśmiech i zarost oraz 27 charakterystycznych punktów każdej twarzy na obrazie.

Zobacz, jak to działa

Płeć female
Wiek 39,3
Okulary NoGlasses
Uśmiech 1
Gniew 0
Pogarda 0
Obrzydzenie 0
Strach 0
Szczęście 1
Obojętność 0
Smutek 0
Zaskoczenie 0
Płeć female
Wiek 22,5
Okulary NoGlasses
Uśmiech 0,995
Gniew 0,001
Pogarda 0
Obrzydzenie 0
Strach 0
Szczęście 0,995
Obojętność 0,003
Smutek 0,001
Zaskoczenie 0
Wynik wykrywania:
JSON:
[ { "FaceId": "313321ce-150f-4b49-ad13-57d802b6f8b2", "FaceRectangle": { "Top": 130, "Left": 231, "Width": 62, "Height": 62 }, "FaceAttributes": { "Smile": 1.0, "HeadPose": { "Pitch": 0.0, "Roll": 0.2, "Yaw": 22.9 }, "Gender": "female", "Age": 39.3, "FacialHair": { "Moustache": 0.0, "Beard": 0.0, "Sideburns": 0.0 }, "Glasses": "NoGlasses", "Emotion": { "Anger": 0.0, "Contempt": 0.0, "Disgust": 0.0, "Fear": 0.0, "Happiness": 1.0, "Neutral": 0.0, "Sadness": 0.0, "Surprise": 0.0 } }, "FaceLandmarks": { "PupilLeft": { "X": 248.0, "Y": 146.9 }, "PupilRight": { "X": 274.8, "Y": 146.1 }, "NoseTip": { "X": 267.0, "Y": 165.1 }, "MouthLeft": { "X": 245.1, "Y": 174.6 }, "MouthRight": { "X": 272.6, "Y": 174.2 }, "EyebrowLeftOuter": { "X": 234.5, "Y": 139.8 }, "EyebrowLeftInner": { "X": 259.3, "Y": 138.3 }, "EyeLeftOuter": { "X": 243.6, "Y": 146.6 }, "EyeLeftTop": { "X": 248.1, "Y": 145.4 }, "EyeLeftBottom": { "X": 247.9, "Y": 147.4 }, "EyeLeftInner": { "X": 252.6, "Y": 147.4 }, "EyebrowRightInner": { "X": 269.3, "Y": 138.5 }, "EyebrowRightOuter": { "X": 286.4, "Y": 137.9 }, "EyeRightInner": { "X": 270.7, "Y": 146.2 }, "EyeRightTop": { "X": 275.6, "Y": 144.9 }, "EyeRightBottom": { "X": 275.4, "Y": 146.9 }, "EyeRightOuter": { "X": 278.9, "Y": 146.0 }, "NoseRootLeft": { "X": 259.0, "Y": 146.8 }, "NoseRootRight": { "X": 268.1, "Y": 146.8 }, "NoseLeftAlarTop": { "X": 257.3, "Y": 159.1 }, "NoseRightAlarTop": { "X": 270.8, "Y": 158.6 }, "NoseLeftAlarOutTip": { "X": 252.3, "Y": 164.5 }, "NoseRightAlarOutTip": { "X": 274.1, "Y": 164.6 }, "UpperLipTop": { "X": 262.0, "Y": 173.0 }, "UpperLipBottom": { "X": 261.5, "Y": 175.4 }, "UnderLipTop": { "X": 261.2, "Y": 178.9 }, "UnderLipBottom": { "X": 261.2, "Y": 183.3 } } }, { "FaceId": "7563f8d2-53a2-4554-9e28-f1784ec89ade", "FaceRectangle": { "Top": 149, "Left": 339, "Width": 57, "Height": 57 }, "FaceAttributes": { "Smile": 0.995, "HeadPose": { "Pitch": 0.0, "Roll": 4.9, "Yaw": 2.5 }, "Gender": "female", "Age": 22.5, "FacialHair": { "Moustache": 0.0, "Beard": 0.0, "Sideburns": 0.0 }, "Glasses": "NoGlasses", "Emotion": { "Anger": 0.001, "Contempt": 0.0, "Disgust": 0.0, "Fear": 0.0, "Happiness": 0.995, "Neutral": 0.003, "Sadness": 0.001, "Surprise": 0.0 } }, "FaceLandmarks": { "PupilLeft": { "X": 355.3, "Y": 163.8 }, "PupilRight": { "X": 382.3, "Y": 166.2 }, "NoseTip": { "X": 368.3, "Y": 182.4 }, "MouthLeft": { "X": 354.2, "Y": 189.3 }, "MouthRight": { "X": 378.2, "Y": 191.4 }, "EyebrowLeftOuter": { "X": 341.6, "Y": 154.0 }, "EyebrowLeftInner": { "X": 360.9, "Y": 159.9 }, "EyeLeftOuter": { "X": 348.9, "Y": 162.6 }, "EyeLeftTop": { "X": 354.5, "Y": 162.6 }, "EyeLeftBottom": { "X": 353.7, "Y": 165.4 }, "EyeLeftInner": { "X": 359.0, "Y": 164.5 }, "EyebrowRightInner": { "X": 376.1, "Y": 160.2 }, "EyebrowRightOuter": { "X": 396.7, "Y": 160.3 }, "EyeRightInner": { "X": 377.6, "Y": 166.1 }, "EyeRightTop": { "X": 382.6, "Y": 164.8 }, "EyeRightBottom": { "X": 382.2, "Y": 168.2 }, "EyeRightOuter": { "X": 386.9, "Y": 166.4 }, "NoseRootLeft": { "X": 364.0, "Y": 165.8 }, "NoseRootRight": { "X": 372.9, "Y": 166.4 }, "NoseLeftAlarTop": { "X": 361.6, "Y": 175.6 }, "NoseRightAlarTop": { "X": 374.4, "Y": 176.1 }, "NoseLeftAlarOutTip": { "X": 358.6, "Y": 180.8 }, "NoseRightAlarOutTip": { "X": 376.5, "Y": 181.7 }, "UpperLipTop": { "X": 366.8, "Y": 191.5 }, "UpperLipBottom": { "X": 366.4, "Y": 193.2 }, "UnderLipTop": { "X": 365.6, "Y": 194.4 }, "UnderLipBottom": { "X": 365.7, "Y": 197.6 } } } ]

Przekazując dane do tej wersji demonstracyjnej, wyrażasz zgodę na przechowywanie ich przez firmę Microsoft i wykorzystanie w celu ulepszenia usług firmy Microsoft, na przykład usprawnienie tego interfejsu API. Aby pomóc chronić Twoją prywatność, podejmujemy kroki w celu cofnięcia identyfikacji Twoich danych i przechowywania ich w bezpieczny sposób. Nie będziemy publikować Twoich danych ani udostępniać ich innym osobom do użytku.

Chcesz to skompilować?

Identyfikowanie twarzy

Wyszukuje i identyfikuje twarze. Oznacza osoby i grupy w ramach danych udostępnionych przez użytkownika, a następnie wyszukuje te, które pasują do wcześniej niewidzianych twarzy.

Wyszukiwanie podobnych twarzy

Proste wyszukiwanie podobnie wyglądających twarzy. Po określeniu kolekcji twarzy oraz nowej twarzy jako zapytania ten interfejs API zwróci kolekcję podobnych twarzy.

Grupowanie twarzy

Organizuje wiele niezidentyfikowanych twarzy w grupach na podstawie ich podobieństwa.

Sprawdź inne interfejsy API usługi poznawczych

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Interfejs API wideo WERSJA ZAPOZNAWCZA

Inteligentne przetwarzanie obrazu wideo

Indeksator wideo WERSJA ZAPOZNAWCZA

Udostępnienie analiz wideo

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie twarzy na zdjęciach

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Custom Vision Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia.

Language Understanding Intelligent Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API mowy usługi Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API analizy tekstu WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API tekstu usługi Translator

Proste automatyczne tłumaczenie tekstu dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API analizy językowej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej.

Custom Speech Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Interfejs API mowy (Bing)

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API zaleceń WERSJA ZAPOZNAWCZA

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Knowledge Exploration Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uruchom środowiska obsługi interaktywnego wyszukiwania przez dane ze strukturą za pośrednictwem danych wejściowych języka naturalnego

Interfejs API usługi Entity Linking Intelligence Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Zwiększ możliwości połączeń między danymi swojej aplikacji za pomocą rozpoznawania i rozróżniania podmiotów.

Academic Knowledge API

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Interfejs API usługi QnA Maker WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać.

Custom Decision Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Chmurowy interfejs API służący do kontekstowego podejmowania decyzji, który mądrzeje wraz z doświadczeniem

Projekt Prague

Sterowanie oparte na gestach

Projekt Nanjing

Obliczenia izochron

Projekt Johannesburg

Logistyka tras

Projekt Cuzco

Zdarzenie skojarzone z wpisami w witrynie Wikipedia

Projekt Abu Dhabi

Macierz odległości

Projekt Wollongong

Analizy lokalizacji

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?