Face

Weryfikacja twarzy

Sprawdź prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, w której dwie twarze należą do jednej osoby. Interfejs API zwróci współczynnik pewności, z jaką można stwierdzić, że dwie twarze należą do jednej osoby.

Zobacz, jak to działa

Wyniki weryfikacji: Te dwie twarze należą do tej samej osoby. Ufność: 0.92199.

Chcesz to skompilować?

Wykrywanie twarzy

Wykrywa jedną lub więcej twarzy w obrazie i wstawia trójkąty w miejscu, gdzie twarze się znajdują. Pokazywane są również atrybuty twarzy, które zawierają przewidywane rysy twarzy określane w oparciu o model uczenia maszynowego. Dostępne funkcje atrybutów twarzy to wiek, emocje, płeć, poza, uśmiech i zarost oraz 27 charakterystycznych punktów każdej twarzy na obrazie.

Zobacz, jak to działa

Płeć female
Wiek 24
Okulary ReadingGlasses
Emocje Szczęście
Wynik wykrywania:
JSON:
[ { "faceId": "6f698e83-8c63-46a5-afb2-5f222df57259", "faceRectangle": { "top": 128, "left": 459, "width": 224, "height": 224 }, "faceAttributes": { "hair": { "bald": 0.1, "invisible": false, "hairColor": [ { "color": "brown", "confidence": 0.99 }, { "color": "black", "confidence": 0.57 }, { "color": "red", "confidence": 0.36 }, { "color": "blond", "confidence": 0.34 }, { "color": "gray", "confidence": 0.15 }, { "color": "other", "confidence": 0.13 } ] }, "smile": 1.0, "headPose": { "pitch": -13.2, "roll": -11.9, "yaw": 5.0 }, "gender": "female", "age": 24.0, "facialHair": { "moustache": 0.0, "beard": 0.0, "sideburns": 0.0 }, "glasses": "ReadingGlasses", "makeup": { "eyeMakeup": true, "lipMakeup": true }, "emotion": { "anger": 0.0, "contempt": 0.0, "disgust": 0.0, "fear": 0.0, "happiness": 1.0, "neutral": 0.0, "sadness": 0.0, "surprise": 0.0 }, "occlusion": { "foreheadOccluded": false, "eyeOccluded": false, "mouthOccluded": false }, "accessories": [ { "type": "glasses", "confidence": 1.0 } ], "blur": { "blurLevel": "low", "value": 0.0 }, "exposure": { "exposureLevel": "goodExposure", "value": 0.48 }, "noise": { "noiseLevel": "low", "value": 0.0 } }, "faceLandmarks": { "pupilLeft": { "x": 504.8, "y": 206.8 }, "pupilRight": { "x": 602.5, "y": 178.4 }, "noseTip": { "x": 593.5, "y": 247.3 }, "mouthLeft": { "x": 529.8, "y": 300.5 }, "mouthRight": { "x": 626.0, "y": 277.3 }, "eyebrowLeftOuter": { "x": 461.0, "y": 186.8 }, "eyebrowLeftInner": { "x": 541.9, "y": 178.9 }, "eyeLeftOuter": { "x": 490.9, "y": 209.0 }, "eyeLeftTop": { "x": 509.1, "y": 199.5 }, "eyeLeftBottom": { "x": 509.3, "y": 213.9 }, "eyeLeftInner": { "x": 529.0, "y": 205.0 }, "eyebrowRightInner": { "x": 579.2, "y": 169.2 }, "eyebrowRightOuter": { "x": 633.0, "y": 136.4 }, "eyeRightInner": { "x": 590.5, "y": 184.5 }, "eyeRightTop": { "x": 604.2, "y": 171.5 }, "eyeRightBottom": { "x": 608.4, "y": 184.0 }, "eyeRightOuter": { "x": 623.8, "y": 173.7 }, "noseRootLeft": { "x": 549.8, "y": 200.3 }, "noseRootRight": { "x": 580.7, "y": 192.3 }, "noseLeftAlarTop": { "x": 557.2, "y": 234.6 }, "noseRightAlarTop": { "x": 603.2, "y": 225.1 }, "noseLeftAlarOutTip": { "x": 545.4, "y": 255.5 }, "noseRightAlarOutTip": { "x": 615.9, "y": 239.5 }, "upperLipTop": { "x": 591.1, "y": 278.4 }, "upperLipBottom": { "x": 593.2, "y": 288.7 }, "underLipTop": { "x": 597.1, "y": 308.0 }, "underLipBottom": { "x": 600.3, "y": 324.8 } } } ]

Chcesz to skompilować?

Rozpoznawanie emocji

Interfejs API rozpoznawania twarzy zawiera teraz funkcje rozpoznawania emocji, które zwracają poziom pewności dla zestawu emocji, takich jak gniew, pogarda, odraza, strach, zadowolenie, smutek i zaskoczenie, oraz braku emocji w przypadku każdej twarzy widocznej na obrazie. Te emocje są rozumiane jako międzykulturowe i komunikowane przez określoną uniwersalną mimikę twarzy.

Identyfikowanie twarzy

interfejs API rozpoznawania twarzy umożliwia wyszukiwanie, identyfikowanie i dopasowywanie twarzy w prywatnym repozytorium obejmującym maksymalnie 1 milion osób.

Wyszukiwanie podobnych twarzy

Proste wyszukiwanie podobnie wyglądających twarzy. Po określeniu kolekcji twarzy oraz nowej twarzy jako zapytania ten interfejs API zwróci kolekcję podobnych twarzy.

Grupowanie twarzy

Organizuje wiele niezidentyfikowanych twarzy w grupach na podstawie ich podobieństwa.

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Computer Vision

Distill actionable information from images

Face

Detect, identify, analyze, organize, and tag faces in photos

Ink Recognizer WERSJA ZAPOZNAWCZA

An AI service that recognizes digital ink content, such as handwriting, shapes, and ink document layout

Video Indexer

Unlock video insights

Custom Vision

Easily customize your own state-of-the-art computer vision models for your unique use case

Form Recognizer WERSJA ZAPOZNAWCZA

The AI-powered document extraction service that understands your forms

Text Analytics

Easily evaluate sentiment and topics to understand what users want

Translator Text

Easily conduct machine translation with a simple REST API call

Bing Spell Check

Detect and correct spelling mistakes in your app

QnA Maker

Distill information into conversational, easy-to-navigate answers

Language Understanding

Teach your apps to understand commands from your users

Speech Services

Unified speech services for speech-to-text, text-to-speech and speech translation

Speaker Recognition WERSJA ZAPOZNAWCZA

Use speech to identify and verify individual speakers

Content Moderator

Automated image, text, and video moderation

Anomaly Detector WERSJA ZAPOZNAWCZA

Easily add anomaly detection capabilities to your apps.

Personalizer WERSJA ZAPOZNAWCZA

An AI service that delivers a personalized user experience

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?