Rozpoznawanie twarzy

Weryfikacja twarzy

Sprawdź prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, w której dwie twarze należą do jednej osoby. Interfejs API zwróci współczynnik pewności, z jaką można stwierdzić, że dwie twarze należą do jednej osoby.

Zobacz, jak to działa

Wyniki weryfikacji: Te dwie twarze należą do tej samej osoby. Ufność: 0.92199.

Chcesz to skompilować?

Wykrywanie twarzy

Detect human faces in an image, including small, sideways, and blurry faces. The service can also make machine learning-based predictions of features and attributes, including age, emotion, gender, pose, smile, and facial hair, along with 27 landmarks for each face in the image.

Zobacz, jak to działa

Wynik wykrywania:
detection_02
JSON:
[ { "faceId": "2d8d3dfe-0d5c-41de-b622-d59d977a234e", "faceRectangle": { "top": 76, "left": 446, "width": 226, "height": 284 }, "faceAttributes": null, "faceLandmarks": null } ]

Chcesz to skompilować?

Rozpoznawanie emocji

Interfejs API rozpoznawania twarzy zawiera teraz funkcje rozpoznawania emocji, które zwracają poziom pewności dla zestawu emocji, takich jak gniew, pogarda, odraza, strach, zadowolenie, smutek i zaskoczenie, oraz braku emocji w przypadku każdej twarzy widocznej na obrazie. Te emocje są rozumiane jako międzykulturowe i komunikowane przez określoną uniwersalną mimikę twarzy.

Zobacz, jak to działa

Gniew 0,00000
Pogarda 0,00000
Obrzydzenie 0,00000
Strach 0,00000
Szczęście 0,19600
Obojętność 0,00000
Smutek 0,00000
Zaskoczenie 0,80300
Wynik wykrywania:
Wykryte twarze: 1

JSON:
[ { "faceRectangle": { "top": 141, "left": 130, "width": 162, "height": 162 }, "faceAttributes": { "emotion": { "anger": 0.0, "contempt": 0.0, "disgust": 0.0, "fear": 0.0, "happiness": 0.196, "neutral": 0.0, "sadness": 0.0, "surprise": 0.803 } } } ]

Chcesz to skompilować?

Identyfikowanie twarzy

interfejs API rozpoznawania twarzy umożliwia wyszukiwanie, identyfikowanie i dopasowywanie twarzy w prywatnym repozytorium obejmującym maksymalnie 1 milion osób.

Wyszukiwanie podobnych twarzy

Proste wyszukiwanie podobnie wyglądających twarzy. Po określeniu kolekcji twarzy oraz nowej twarzy jako zapytania ten interfejs API zwróci kolekcję podobnych twarzy.

Grupowanie twarzy

Organizuje wiele niezidentyfikowanych twarzy w grupach na podstawie ich podobieństwa.

"By enhancing our service with the Face API, we have a competitive advantage in markets that demand a high degree of facial detection accuracy."

Daniel Amitai: Vice President of Business Development | Cloudinary
Cloudinary

"Because the Cognitive Services APIs harness the power of machine learning, we were able to bring advanced intelligence into our product without the need to have a team of data scientists on hand."

Aaron Edell: Chief Product Owner | GrayMeta
GrayMeta

"We found Cognitive Services to be the missing piece in the equation, the one that we needed to bring this solution to market and really revolutionize the way people look at video."

Katie McCann: Vice President of Product and Engineering | Prism Skylabs
Prism Skylabs

"Thousands of partners sign in to our platform every hour. The response time from the Face API is incredible, enabling us to verify our drivers without slowing them down."

Dima Kovalev: Product Manager | Uber
Uber

"It didn't take us long to realize Microsoft Cognitive Services had handed us a powerful set of computer-vision and artificial-intelligence tools that we could use to create great apps and new features for our customers in just a few hours."

John Fan: Cofounder and CEO | Cardinal Blue Software
Pic Collage

"Using the Cognitive Services APIs, it took us three months to develop a test pair of glasses that can translate text and images into speech, identify emotions, and describe scenery. If we had been working full time, we could have done it in two weeks."

Benoit Chirouter: R&D Director | Pivothead
Pivothead

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Rozpoznawanie pisma odręcznego

Oparta na sztucznej inteligencji usługa umożliwiająca rozpoznawanie zawartości w postaci pisma cyfrowego, na przykład pisma ręcznego, kształtów i układu pisanych odręcznie dokumentów

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Rozpoznawanie formularzy

Napędzana przez sztuczną inteligencję usługa wyodrębniania dokumentów, która rozpoznaje formularze

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Language Understanding

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Czytnik immersyjny

Zwiększ możliwości użytkowników w każdym wieku i z różnymi zdolnościami w zakresie czytania i rozumienia tekstu

Usługi mowy

Ujednolicone usługi przetwarzania mowy umożliwiające zamianę mowy na tekst i tekstu na mowę oraz tłumaczenie mowy

Rozpoznawanie osoby mówiącej

Identyfikuj i weryfikuj osoby mówiące na podstawie głosu

Tłumaczenie mowy

Łatwe integrowanie tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją

Zamiana mowy na tekst

Konwertuj dźwięk na tekst, aby umożliwić bardziej naturalne interakcje

Zamiana tekstu na mowę

Konwertuj tekst na mowę w celu tworzenia bardziej naturalnych i lepiej dostępnych interfejsów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i wideo

Narzędzie do wykrywania anomalii

Łatwo dodawaj funkcje wykrywania anomalii do aplikacji.

Personalizacja

Usługa sztucznej inteligencji udostępniająca spersonalizowane środowisko użytkownika

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?