Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio

Wypróbuj różne usługi platformy Azure, eksperymentuj i ucz się.

Twórz środowiska deweloperskie, kiedy tylko potrzebujesz.

Doskonałe dla indywidualnych obciążeń deweloperskich/testowych.

Aktywuj miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure

Jakie środki otrzymam?

Aktywni subskrybenci uzyskują co miesiąc następujące środki:

$50 $100 $150

Visual Studio Professional — roczna

Visual Studio Professional

Visual Studio Test Professional

Platformy MSDN

Visual Studio Enterprise — roczna

Visual Studio Enterprise

Visual Studio Enterprise (BizSpark)

Visual Studio Enterprise (MPN)

Nie jest wymagana karta kredytowa

Przy pierwszym konfigurowaniu miesięcznych środków na korzystanie z platformy Azure nie musisz podawać danych karty kredytowej. Nawet jeśli określisz, że dane karty kredytowej mają zostać zapisane w ramach konta, automatycznie rozpoczynasz pracę z limitem wydatków w wysokości $0— nie ma zatem ryzyka, że zostaną naliczone jakiekolwiek opłaty, zanim wszystko będzie gotowe.

Niskie stawki za tworzenie i testowanie ułatwiają maksymalne wykorzystanie środków

Użyj oprogramowania firmy Microsoft dołączonego do subskrypcji programu Visual Studio na maszynach wirtualnych Azure na potrzeby tworzenia i testowania bez dodatkowych opłat. Po prostu zapłacisz za swoje maszyny wirtualne stawkę dla systemu Linux nawet w przypadku maszyn wirtualnych z programem SQL Server, SharePoint Server lub innym oprogramowaniem, za które normalnie jest naliczana wyższa stawka. Przekaż obrazy niestandardowych maszyn wirtualnych samodzielnie lub użyj jednego z naszych wstępnie skonfigurowanych obrazów z Galerii Azure.

W dodatku do niskich stawek za tworzenie i testowanie na maszynach wirtualnych możesz także uzyskać niskie stawki za usługi Cloud Services, HDInsight i Web Apps.

Dostęp do systemu Windows 10

Gdy skonfigurujesz miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure, możesz uruchamiać obrazy systemu Windows 10 na platformie Azure na potrzeby tworzenia i testowania.

Co mogę kupić za moje miesięczne środki?

To Ty wybierasz sposób użycia środków na korzystanie z platformy Azure. Możesz wykorzystać je do zapłacenia za niemal dowolną usługę platformy Azure, w tym Virtual Machines, Web Apps, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Databases, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services i inne.

Jedyne wyjątki to plany pomocy technicznej, usługa Application Insights, subskrypcje programu Visual Studio, usługa Visual Studio Team Services, produkty innych firm, produkty sprzedawane za pośrednictwem witryny Marketplace i produkty sprzedawane niezależnie od platformy Azure (np. usługa Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium). Za każdą z tych usług zostanie naliczona opłata.

Potrzebujesz platformy Azure dla Twojego zespołu deweloperskiego?

O ile miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są bardzo przydatne na potrzeby osobistych obciążeń deweloperskich/testowych, to nie są optymalne dla pracy zespołowej. Na szczęście przygotowaliśmy kilka opcji, które dadzą Ci niższe stawki za tworzenie/testowanie, dostęp do systemu Windows 10 na potrzeby tworzenia/testowania oraz inne korzyści:

Enterprise — tworzenie i testowanie: jeśli Twoja organizacja ma umowę zakupu Enterprise Agreement (EA) z firmą Microsoft.

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie: jeśli nie masz umowy EA.

Szczegóły ofert miesięcznych środków na korzystanie z platformy Azure

Możesz przejrzeć szczegóły wszystkich ofert miesięcznych środków na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio tutaj:

Visual Studio Enterprise (dla subskrypcji Visual Studio Enterprise i Visual Studio Enterprise — roczna)

Visual Studio Enterprise (BizSpark)

Visual Studio Enterprise (MPN)

Visual Studio Professional (dla subskrypcji Visual Studio Professional i Visual Studio Professional — roczna)

Visual Studio Test Professional

Platformy MSDN

Często zadawane pytania

  • Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są przeznaczone do użycia wyłącznie na potrzeby tworzenia i testowania. Obciążenia produkcyjne muszą być uruchamiane w ramach zwykłych subskrypcji platformy Azure, takich jak płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem.

  • Tak, jeśli Twoja organizacja używa usługi Azure Active Directory, na przykład w przypadku korzystania z usługi Office 365. Dodatkowe szczegóły zawiera artykuł Często zadawane pytania dotyczące korzystania z kont służbowych.

  • Od 8 września 2016 roku dla bezpłatnych subskrypcji platformy Azure utworzonych za pośrednictwem korzyści z subskrypcji programu Visual Studio niektóre obszary geograficzne mogą być niedostępne przy tworzeniu nowych maszyn wirtualnych i usług platformy Azure. Nie będzie to przekładać się na dostępność usług.

  • Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są przeznaczone tylko na potrzeby projektowania i testowania. Dotyczące ich stawki za używanie obejmują rabat. Te oferty nie są wspierane przez płatną umowę SLA. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wstrzymania dowolnego wystąpienia (maszyny wirtualnej lub usługi w chmurze), która działa w sposób ciągły przez ponad 120 godzin, lub jeśli ustali, że to wystąpienie jest używane jako wystąpienie produkcyjne. Ta możliwość jest oferowana subskrybentom programu Visual Studio w zależności od bieżącej sytuacji, więc nie można zagwarantować, że zawsze będzie ona dostępna.

  • Tak. Patrz szczegółowe informacje na temat limitów wydatków.

  • Nie można tworzyć pul kredytów, ponieważ ta korzyść jest przeznaczona do indywidualnego użycia subskrybenta.