Migracja do chmury

Dlaczego i w jaki sposób pomyślnie przejść do chmury

Twoja organizacja może uzyskać przewagi konkurencyjne dzięki chmurze obliczeniowej, takie jak wyższa skuteczność, większa elastyczność, niższe koszty i lepsza wydajność aplikacji i usług. Chmura obliczeniowa reprezentuje zmianę tradycyjnego pojmowania zasobów IT i dlatego przejście do chmury wymaga starannego planowania i określenia strategii.

Migracje do chmury mogą także dotyczyć przejścia od jednego dostawcy chmury do innego. To także wymaga starannego planowania i rozważenia tych samych czynników.

Oceń swoje koszty i potrzeby

Oto kilka wstępnych zagadnień, które należy przemyśleć podczas analizowania migracji do chmury.

Oceń istniejącą inwestycję

Weź pod uwagę wielkość inwestycji w lokalne centrum danych i uwzględnij koszty przejścia do chmury w celu określenia, czy to właściwe rozwiązanie dla Twojej organizacji. W przypadku wielu mniejszych lub młodszych organizacji migracja do chmury może być oczywistą decyzją. Chmura obliczeniowa daje szybki dostęp do zasobów klasy korporacyjnej w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem — zasobów, które w innym scenariuszu mogą być zbyt kosztowne.

Zastanów się nad swoimi aplikacjami i danymi

Które aplikacje chcesz migrować do chmury? Czy będą one działać dobrze w chmurze, czy też, na przykład, zależą od obecnej, dostosowanej infrastruktury lokalnej? Docelowa chmura może nie obsługiwać starszych aplikacji, więc upewnij się, że platforma chmury obsługuje język Twojej aplikacji. Zastanów się także nad danymi, które chcesz przenieść do chmury — czy nadają się do takiego środowiska. Na przykład wysoce poufne dane mogą wymagać bardziej bezpiecznego wdrożenia w chmurze.

Określ ilość zasobów używanych przez każdą aplikację

Chmura może dać wiele korzyści dzięki temu, że obsługuje skalowanie zasobów w górę i w dół dla aplikacji. Określ, które z Twoich aplikacji mogą skorzystać na modelu używania zasobów rozliczanego zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Właściwy wybór: chmura publiczna, prywatna czy hybrydowa?

Dane rozwiązanie chmurowe nie jest dobre dla wszystkich. Główna korzyść z chmury to możliwość skonfigurowania wdrożenia w sposób najlepiej dostosowany do organizacji. Na przykład chmurę obliczeniową można wdrożyć w postaci chmury publicznej, prywatnej lub hybrydowej:

Chmura publiczna

To najbardziej popularny sposób wdrażania chmury obliczeniowej. Zasoby są własnością firmy będącej dostawcą usług w chmurze i udostępniane innym organizacjom, które także korzystają z usług. Ta firma również zarządza tymi zasobami.

Chmura prywatna

W chmurze prywatnej zasoby są używane wyłącznie przez jedną firmę lub organizację. Chmury prywatne są często używane wtedy, gdy są wymagane mocniejsze zabezpieczenia infrastruktury lub pełniejsza kontrola nad nią.

Chmura hybrydowa

Chmura hybrydowa (połączenie chmury publicznej i prywatnej) sięga do zasobów chmury publicznej oraz do zasobów chmury prywatnej lub istniejących zasobów lokalnych. Tworzone jest połączenie między różnymi środowiskami, które umożliwia skorzystanie z zalet ich wszystkich.

Dowiedz się więcej o opcjach w temacie Co to są chmury publiczne, prywatne i hybrydowe?

Kiedy migrować?

Czas migracji do chmury to decyzja biznesowa — oparta na wielu czynnikach unikatowych dla każdej organizacji. Jednak kluczowym momentem na wzięcie pod uwagę chmury jest konieczność przeprowadzenia rozszerzenia lub uaktualnienia. Na przykład sprzęt serwera może zbliżać się do końca swojego cyklu życia lub jest konieczne dodanie zdolności produkcyjnych do centrum danych. Być może nadszedł czas uaktualnienia do najnowszej wersji oprogramowania, które jest krytyczne dla operacji biznesowych. To mogą być okazje do wzięcia pod uwagę chmury jako części nowej lub uaktualnionej infrastruktury.

Ograniczanie ryzyka

Podczas migrowania do chmury organizacja musi ocenić swoje zabezpieczenia i wymagania dotyczące zgodności z przepisami oraz odpowiednio zaplanować wdrożenie. Po migracji do chmury będziesz mniej polegać na wewnętrznych zabezpieczeniach i kontroli Twojej organizacji, więc będzie konieczna współpraca z dostawcą w celu zapewnienia właściwych poziomów zabezpieczeń i zgodności. Jeśli na przykład Twoja organizacja zarządza poufnymi danymi, możesz potrzebować dedykowanego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia sieciowego (chmury prywatnej) dla wdrożenia — lub chmury publicznej oferującej narzędzia do obsługi zgodności i zasoby specyficzne dla Twojej branży.

Uzyskaj pomoc w zakresie strategii migracji do chmury i jej przeprowadzenia

To help ensure a smooth transition, consider working with an outside partner to get your cloud computing environment up and running. A third-party can help you formulate a cloud migration strategy. And, some technology partners build ready-made solutions or help you design, build, and manage a solution that’s customized to your organization’s needs. Another option is to work with your cloud service provider to implement a solution for your organization. Learn how to create a migration strategy with Azure.

Rozpocznij od mniej istotnych elementów

Musisz mieć zdefiniowaną oś czasu migracji dla przejścia do chmury. O ile niektóre organizacje migrują wszystko jednocześnie, łatwiejszym — i mniej ryzykownym — podejściem może być migrowanie na raz tylko jednej aplikacji lub jednego obciążenia. Na przykład możesz zacząć od mniej krytycznych obciążeń, takich jak środowisko deweloperskie i testowe, a nie od środowiska produkcyjnego. Wirtualizacja może dodatkowo uprościć migrację. Przenoszenie różnych obciążeń do chmury jest o wiele łatwiejsze, jeśli są one już zwirtualizowane w ramach środowiska lokalnego serwera.

Migrowanie do chmury z innej chmury

Być może korzystasz już z zalet chmury obliczeniowej. W takim przypadku scenariusz migracji do chmury może obejmować zmianę dostawcy chmury. Z czasem możesz zdecydować, że inny dostawca oferuje szczególne funkcje i możliwości — i że chcesz z nich skorzystać. Gruntowne przemyślenie korzyści dla Twojego środowiska płynących z usługi dostawcy i starannie zaplanowana migracja zapewnią pomyślne przejście.

Wybieranie dostawcy usług w chmurze

Kolejnym krokiem po podjęciu decyzji o rozpoczęciu korzystania z chmury obliczeniowej jest wybranie dostawcy usług w chmurze. Ocena niezawodności i możliwości dostawcy usług, któremu planujesz powierzyć dane i aplikacje organizacji, jest niezwykle istotna. Oto kilka rzeczy, które warto przemyśleć:

Procesy biznesowe i kondycja firmy

Historia dostawcy powinna poświadczać jego stabilność oraz powinien on dysponować formalną strukturą zarządzania. Ustanowione zasady zarządzania ryzykiem mają zasadnicze znaczenie tak samo jak zdolność dostawcy do weryfikacji zgodności ze wszystkimi Twoimi wymaganiami. Nie lekceważ swojej intuicji. Musisz ufać firmie. Sprawdź jej reputację i zbadaj jej partnerów. Upewnij się, że w pełni znasz doświadczenie, które firma zdobyła w ramach przedsięwzięć związanych z chmurą.

Obsługa administrowania

Dostawca powinien być w stanie zapewnić Ci odpowiedni podstawowy poziom usług. Zapoznaj się z jego umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA). Dostawca powinien także dostarczać raporty dotyczące wydajności oraz mieć możliwość śledzenia i monitorowania Twoich usług i wszelkich zmian wprowadzonych w Twoich systemach. Rozliczenia powinny być zautomatyzowane i bezproblemowe.

Procesy i funkcje techniczne

Dostawca powinien umożliwiać Ci łatwe wdrażanie w środowisku, uaktualnianie go i zarządzanie nim. Upewnij się także, że dostawca używa standardowych interfejsów API i transformacji danych, że ma formalny system zarządzania zdarzeniami zintegrowany z systemem monitorowania/zarządzania i że stosuje udokumentowany i formalny proces żądania, rejestrowania, zatwierdzania, testowania i akceptowania zmian. Nawet jeśli nie planujesz używania chmury hybrydowej, upewnij się, że dostawca obsługuje taki model, ponieważ może być potrzebny później.

Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa

Upewnij się, że infrastruktura zabezpieczeń dostawcy jest kompleksowa. Powinny być wdrożone zasady i procedury kontrolowania dostępu do systemów dostawcy i klienta, a także dotyczące zapewnienia integralności danych klienta. Weź pod uwagę także bezpieczeństwo fizyczne. Czy kolokowany sprzęt dostawcy jest chroniony? Czy centra danych są wyposażone w zabezpieczenia przed katastrofami naturalnymi, które chronią przed zdarzeniami skutkującymi przerwami w pracy? Powinno być także dostępne nadmiarowe połączenie sieciowe oraz zasilanie, a także przygotowany plan zapewnienia ciągłości działania i odzyskiwania po awarii. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Centrum zaufania Microsoft Azure — Zabezpieczenia.

W przypadku migracji do chmury należy rozważyć wiele rzeczy. Jednak starannie zaplanowane wdrożenie — czy to w ramach pierwszej styczności z chmurą, czy też zmiany na nowego dostawcę — może ułatwić organizacji jego najlepsze wykorzystanie. Upewnij się, że masz dobrze zdefiniowaną strategię, oraz rozważ współpracę z zaufanym dostawcą i partnerem technologicznym.

Start your cloud migration with Azure

Learn how Azure offers flexible, cost-effective cloud migration solutions with hybrid support. Find the tools and resources you need to begin migrating your apps, data, and infrastructure—at your own pace.

Get started in the Azure migration center

Bezpłatne konto

Bring your next great idea to life with the Azure Free Account

Zacznij już dziś

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok dodatkowych usług systemu Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej