Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie

Oferta „Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie”, przeznaczona dla zespołów subskrybentów programu Visual Studio, umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy zespołu w środowisku deweloperskim/testowym w chmurze dzięki wstępnie skonfigurowanym maszynom wirtualnym, w tym maszynom z systemem Windows 10, oraz niskim stawkom za maszyny wirtualne i usługi Cloud Services, HDInsight, App Service oraz Logic Apps. Korzystając z tej oferty, możesz utworzyć wiele subskrypcji platformy Azure, dzięki czemu możesz korzystać z izolowanych środowisk i otrzymywać osobny rachunek za różne projekty i zespoły.

Ta oferta jest przeznaczona wyłącznie dla aktywnych subskrybentów programu Visual Studio i jest ograniczona tylko do celów deweloperskich oraz testowych. Subskrybenci programu Visual Studio mogą też utworzyć konto w celu uzyskiwania miesięcznych środków na korzystanie z platformy Azure (jedno konto na subskrybenta).

Low dev/test rates help you stretch your budget farther

Each active Visual Studio subscriber on your team can use the Microsoft software included with their subscription on Azure Virtual Machines for dev/test at no extra charge—you’ll just pay the Linux rate for VMs you run, even VMs with SQL Server, SharePoint Server, or other software that is normally billed at a higher rate. Upload custom virtual machine images yourself or use one of our pre-configured images from the Azure Gallery.

In addition to the low dev/test rates on VMs, you also get low rates on Cloud Services, HDInsight, App Service and Logic Apps.

Access to Windows 10

This offer allows you to run Windows 10 images on Azure for dev/test.

Additional Terms

You will be notified at least 30 days in advance of any increases to the rates.

As the account owner, you must maintain an active Visual Studio subscription to use this offer. Additionally, all others interacting with resources within the Azure subscription you create based on this offer must be active Visual Studio subscribers.

Opcje płatności

Akceptowane są tylko karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Ta korzyść jest przeznaczona wyłącznie do celów tworzenia i testowania aplikacji. Użycie w ramach subskrypcji nie jest objęte gwarantowaną finansowo umową SLA, z wyjątkiem korzystania z usługi Visual Studio Team Services i platformy HockeyApp.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure