Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie

Oferta „Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie”, przeznaczona dla zespołów subskrybentów programu Visual Studio, umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy zespołu w środowisku deweloperskim/testowym w chmurze dzięki wstępnie skonfigurowanym maszynom wirtualnym, w tym maszynom z systemem Windows 10, oraz niskim stawkom za maszyny wirtualne i usługi Cloud Services, HDInsight, App Service oraz Logic Apps. Korzystając z tej oferty, możesz utworzyć wiele subskrypcji platformy Azure, dzięki czemu możesz korzystać z izolowanych środowisk i otrzymywać osobny rachunek za różne projekty i zespoły.

Ta oferta jest przeznaczona wyłącznie dla aktywnych subskrybentów programu Visual Studio i jest ograniczona tylko do celów deweloperskich oraz testowych. Subskrybenci programu Visual Studio mogą też utworzyć konto w celu uzyskiwania miesięcznych środków na korzystanie z platformy Azure (jedno konto na subskrybenta).

Niskie stawki za środowisko deweloperskie/testowe odciążają budżet

Każdy aktywny subskrybent programu Visual Studio może użyć oprogramowania firmy Microsoft dołączonego do subskrypcji usługi Azure Virtual Machines na potrzeby tworzenia i testowania bez dodatkowych opłat. Po prostu zapłacisz za swoje maszyny wirtualne stawkę dla systemu Linux nawet w przypadku maszyn wirtualnych z programem SQL Server, SharePoint Server lub innym oprogramowaniem, za które normalnie jest naliczana wyższa stawka. Przekaż obrazy niestandardowych maszyn wirtualnych samodzielnie lub użyj jednego z naszych wstępnie skonfigurowanych obrazów z Galerii Azure.

W dodatku do niskich stawek za tworzenie i testowanie na maszynach wirtualnych możesz także uzyskać niskie stawki za usługi Cloud Services, HDInsight i App Service i Logic Apps.

Dostęp do systemu Windows 10

Ta oferta umożliwia uruchamianie obrazów systemu Windows 10 na platformie Azure w celach deweloperskich/testowych.

Dodatkowe warunki

Powiadomienie o ewentualnej podwyżce stawek zostanie przesłane co najmniej 30 dni przed jej wprowadzeniem.

Właściciel konta musi mieć aktywną subskrypcję programu Visual Studio, aby móc skorzystać z tej oferty. Ponadto wszyscy użytkownicy korzystający z zasobów w ramach subskrypcji platformy Azure utworzonej na podstawie tej oferty muszą być aktywnym subskrybentami programu Visual Studio.

Opcje płatności

Akceptowane będą wyłącznie karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Ta korzyść jest przeznaczona wyłącznie do celów tworzenia i testowania aplikacji. Użycie w ramach subskrypcji nie jest objęte gwarantowaną finansowo umową SLA, z wyjątkiem korzystania z usługi Visual Studio Team Services i platformy HockeyApp.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure