Network Watcher

Overvåk, diagnostiser og få innsikt i ytelsen og tilstanden til nettverket ditt

Automatiser ekstern nettverksovervåking med pakkelagring

Bruk Network Watcher til å overvåke og diagnostisere nettverksproblemer uten å logge deg på de virtuelle maskinene dine. Utløs pakkelagring ved å angi varsler, og få tilgang til ytelsesinformasjon på pakkenivå i sanntid. Når du ser et problem, kan du undersøke det i detalj for å diagnostisere det bedre.

Få innsikt i nettverkstrafikken med flytlogger

Få en dypere forståelse av nettverkstrafikkmønsteret ditt ved å bruke flytlogger for grupper for nettverkssikkerhet. Informasjonen fra flytloggene hjelper deg med å samle data for forskriftssamsvar, revisjon og overvåking av nettverkssikkerhetsprofilen din

Diagnostiser problemer med VPN-tilkoblingen

Med Network Watcher kan du diagnostisere de vanligste gateway- og tilkoblingsproblemene for VPN. På den måten kan du både identifisere problemet og bruke de detaljerte loggene som blir opprettet, til videre undersøkelser.

Partnere

Related products and services

Virtual Machines

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder

Virtual Network

Forsyn private nettverk, og koble om ønskelig til lokale datasentre

Azure Monitor

Full observerbarhet i programmene dine, infrastrukturer og nettverk

Begynn å bruke Network Watcher