Azure Kubernetes Service (AKS)

Høyt tilgjengelig, sikker og totaladministrert Kubernetes-tjeneste

Lever raskere, styr på en enkel måte og skaler trygt

Deploy and manage containerized applications more easily with a fully managed Kubernetes service. Azure Kubernetes Service (AKS) offers serverless Kubernetes, an integrated continuous integration and continuous delivery (CI/CD) experience, and enterprise-grade security and governance. Unite your development and operations teams on a single platform to rapidly build, deliver, and scale applications with confidence.

Elastic provisioning of capacity without the need to manage the infrastructure, and with the ability to add event-driven autoscaling and triggers through KEDA

Raskere ende-til-ende-utvikling med Azure Dev Spaces inkludert integrasjon med Visual Studio Code Kubernetes-verktøy, Azure DevOpsog Azure Monitor

Avansert administrasjon av identitet og tilgang med Azure Active Directory, og dynamisk håndhevelse av regler på tvers av klynger med Azure Policy

Tilgjengelig i flere områder enn noen annen skyleverandør

Få beholderbasert programutviklingsarbeid til å gå raskere

Definer enkelt, distribuer, feilsøk og oppgrader selv de mest komplekse Kubernetes-programmene, og legg programmene automatisk i beholdere. Utvikle og test mikroservicebaserte programmer uten bruk av avhengigheter som modell ved hjelp av Dev Spaces.

Legg til et fullstendig CI/CD datasamlebånd til AKS-klyngene med automatiske rutineoppgaver, og sett opp en strategi for distribusjon med Canary på få klikk. Oppdag feil tidlig og optimaliser datasamlebåndene med dyp sporbarhet i distribusjonene.

Oppnå innsyn miljøet med kontrollplantelemetri, loggaggregasjon og beholdertilstand, tilgjengelig i Azure-portalen og automatisk konfigurert for AKS-klynger.

Review DevOps fundamentals

Increased operational efficiency

Rely on built-in automated provisioning, repair, monitoring, and scaling. This checkbox-like experience helps you get up and running quickly and minimizes infrastructure maintenance.

 • Easily provision fully managed clusters with automatically configured monitoring capabilities based on Prometheus.
 • Use Azure Advisor to optimize your Kubernetes deployments with real-time, personalized recommendations based on our knowledge from working with thousands of enterprise customers.
 • Elastically add compute capacity with serverless Kubernetes, in seconds, without worrying about managing the infrastructure.
 • Achieve higher availability and protect applications from datacenter failures by using redundancies across availability zones.

Lær om Serverløs Kubernetes

Kjør enhver arbeidsmengde i skyen, på kanten eller som hybrid

Orkestrer enhver slags arbeidsmengde som kjører i ditt foretrukne miljø. Enten du ønsker å flytte .NET-programmer til Windows Server-beholdere, modernisere Java-programmer i Linux-beholdere, eller kjøre mikroserviceprogrammer i offentlig sky, på kanten eller i hybridmiljøer, har Azure løsningen for deg.

Lær om grunnkonseptene i Kubernetes og ta i bruk anbefalt fremgangsmåte i produksjon.

Vanlige bruksområder for Azure Kubernetes Service (AKS)

Migrate your existing application to the cloud, build a complex application that uses machine learning, or take advantage of the agility offered by a microservices architecture.

 • Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345
  1. Oversikt
  2. Flyt

  Oversikt

  Easily migrate an application to container(s) and run it within AKS. Control access via integration with Azure Active Directory and access SLA-backed Azure services, such as Azure Database for MySQL, using Open Service Broker for Azure for your data needs.

  Flyt

  1. 1 Convert your application to container(s) and publish container image(s) to Azure Container Registry.
  2. 2 Ved å benytte Azure-portalen eller kommandolinje, distribuerer brukeren beholdere til AKS-klynge
  3. 3 Azure Active Directory brukes for å kontrollere tilgang til AKS-ressurser
  4. 4 Få enkelt tilgang til Azure-tjenester med serviceavtale, som for eksempel Azure Database for MySQL som bruker OSBA (Open Service Broker for Azure)
  5. 5 Eller du kan distribuere AKS med et VNET virtuelt nettverk
 • Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778
  1. Oversikt
  2. Flyt

  Oversikt

  Use AKS to streamline horizontal scaling, self-healing, load balancing, and secret management.

  Flyt

  1. 1 Use an IDE, such as Visual Studio, to commit changes to GitHub.
  2. 2 GitHub utløser en ny build på Azure DevOps
  3. 3 Azure DevOps pakker mikrotjenester som beholdere og sender dem til Azure Container Registry
  4. 4 Beholdere distribueres til AKS-klynge
  5. 5 Azure Active Directory is used to secure access to the resources
  6. 6 Users access services via apps and websites
  7. 7 Administrators access the apps via a separate admin portal
  8. 8 Microservices use databases to store and retrieve information
 • Secure DevOps for AKSDevOps and Kubernetes are better together. Implementing secure DevOps together with Kubernetes on Azure, you can achieve the balance between speed and security and deliver code faster at scale. Put guardrails around the development processes using CI/CD with dynamic policy controls and accelerate feedback loop with constant monitoring. Use Azure Pipelines to deliver fast while ensuring enforcement of critical policies with Azure Policy. Azure provides you real-time observability for your build and release pipelines, and the ability to apply compliance audit and reconfigurations easily.123456789
  1. Oversikt
  2. Flyt

  Oversikt

  DevOps og Kubernetes er bedre sammen. Hvis du implementerer sikker DevOps sammen med Kubernetes på Azure, kan du oppnå balansen mellom hastighet og sikkerhet og levere kode i stor skala raskere. Beskytt utviklingsprosessen ved bruk av CI/CD med dynamiske policykontroller og akselerert tilbakemeldingsløkke med konstant overvåking. Bruk Azure Pipelines for å oppnå rask levering samtidig som du sikrer håndhevelse av viktige policyer med Azure Policy. Med Azure får du muligheten til å observere datasamlebåndene for bygg og lansering i sanntid, og muligheten til å ta i bruk samsvarsrevisjon og nye konfigurasjoner.

  Flyt

  1. 1 Utviklere kan gjenta, teste og feilsøke raskt ulike deler av et program sammen i den samme Kubernetes-klyngen
  2. 2 Koden er sammenslått til et GitHub-repositorium, hvoretter automatiserte kompileringer og tester blir drevet av Azure-datasamlebånd
  3. 3 Beholderavbildning er registrert i Azure Container Registry
  4. 4 Kubernetes-klynger er forsynt med verktøy som Terraform; Hjelmdiagrammer, installert av Terraform definerer ønsket status for appressurser og konfigurasjoner
  5. 5 Operatorer håndhever policyer for å styre distribusjoner til AKS-klyngen
  6. 6 Utgivelses-datasamlebånd utfører automatisk forhåndsdefinert distribusjonsstrategi med hver kode endring
  7. 7 Policyhåndhevelse og revisjon legges til CI/CD-datasamlebånd ved hjelp av Azure Policy
  8. 8 App-telemetri, beholderhelseovervåking og sanntidslogganalyse er oppnådd ved hjelp av Azure Monitor
  9. 9 Innsikt brukt til å løse problemer og matet inn i neste sprintplan
 • Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI443321
  1. Oversikt
  2. Flyt

  Oversikt

  Use the AKS virtual node to provision pods inside Azure Container Instances that start in seconds. This enables AKS to run with just enough capacity for your average workload. As you run out of capacity in your AKS cluster, scale out additional pods in Azure Container Instances without additional servers to manage.

  Flyt

  1. 1 Bruker registrer beholder i Azure Container Registry
  2. 2 Beholderbilder blir trukket fra Azure Container Registry
  3. 3 AKS virtual node, a Virtual Kubelet implementation, provisions pods inside Azure Container Instances from AKS when traffic comes in spikes
  4. 4 AKS and Azure Container Instances containers write to a shared data store
 • IoT device deployment and management on demandIoT device deployment and management on demand