Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Data som vi använder för att ge Azure-support

Syftet med detta dokument är att informera Azure-kunder om vilken typ av information som Microsoft Support-tekniker kan samla in och använda för att lösa ett supportärende. Information och exempel kan uppdateras då och då.

Grundläggande diagnostikinformation: Används för alla supportärenden

Inkluderar diagnostikdata och tjänstgenererade data

Exempel på grundläggande diagnostikinformation:

 • Problembeskrivning, frågor och bifogade filer
 • Resursstatus och strömavbrott
 • Resursnamn och konfigurationer
 • Tjänstrådgivning relaterad till dina resurser
 • Ändringshistorik för resurser
 • Nätverkstopologi
En kvinna arbetar på en bärbar dator med Windows
En person som arbetar på en bärbar dator

Avancerad diagnostikinformation: Tillåts endast med ditt medgivande

Inkluderar kunddata

Exempel på avancerad diagnostikinformation:

 • Loggar från en virtuell dator
 • Inloggningsinformation från Azure Active Directory-loggar
 • Läsåtkomst för portalbaserad felsökning
 • Skärmbilder från virtuell datorkonsol
 • Azure-principinställningar
 • Åtkomstkontrollinformation (exklusive hemligheter)

Medgivande till insamling av avancerad diagnostikinformation

När du skapar en supportbegäran innebär alternativet "Dela diagnostikinformation" att du ger Microsoft Support-teknikern ditt samtycke till att på distans samla in data från den eller de Azure-prenumerationer som är associerade med din begäran. Denna åtkomst med läsbehörighet tillåter dem att samla in avancerad diagnostikinformation som kan hjälpa dem att lösa ditt problem snabbare. Du kan bevilja och återkalla åtkomst när du vill, och åtkomsten tas automatiskt bort när ditt ärende avslutas.

Hur hanteras dina data?

Data som tillhandahålls till Microsoft vid teknisk support för en onlinetjänst är data om professionella tjänster. Du kan få mer information om datasekretess och säkerhetsåtaganden för data om professionella tjänster på startsidan för Microsoft Professionella tjänster.