Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Visual Studio för Mac

Den integrerade utvecklarmiljön (IDE) i Mac är utformad för att skapa kraftfulla och skalbara .NET-program för Azure.

Utformat för molnlösningar

Utveckla och distribuera molnprogram i .NET till produktion med kraftfulla integreringsverktyg. Med funktionerna i Visual Studio för Mac kan du snabbt och effektivt skapa mycket säkra program som har optimerats för molnet.

Djup integrering med Azure DevOps och GitHub som förbättrar produktiviteten.

Avancerad felsökning som hjälper dig att snabbt hitta och korrigera fel på olika språk.

Fullständigt stöd för .NET Core till att skapa högpresterande och skalbara webbappar som kan köras på valfri plattform.

Serverlös beräkningskraft som skapar händelsebaserade lösningar med .NET och Azure Functions.

En helt annan produktivitet för utvecklare

Använd Git-lagringsplatser direkt i macOS IDE, tack vare djupgående integrering med källkontroll. Redigera dina .NET-projekt med en kraftfull kodredigerare som har stöd för avancerad refaktorisering och IntelliSense. Arbeta i flera team och operativsystem och samarbeta med andra .NET-utvecklare.

En felsökningsfil i Visual Studio för Mac
En felsökningsfil i Visual Studio för Mac publiceras till Azure

Skapa högpresterande och skalbara webbappar

Skapa appar som körs på valfri plattform med hjälp av .NET Core. Använd den förstklassiga redigeraren i Visual Studio för Mac för C#, HTML5, CSS3 samt JavaScript och effektivisera dina webbappar med avancerade funktioner i LESS (Leaner Style Sheets) och SASS (Syntactically Awesome Style Sheets).

Utveckla molnprogram lokalt

Arbeta utan att logga in på Azure med hjälp av lokala emulatorer och verktyg. Det är sedan enkelt att överföra programmen till molnet när du är redo att distribuera dem. Kör och felsök serverlösa program med .NET Azure Functions för händelser i produktion – lokalt och i realtid.

En bild som visar en användare som accepterar en rekommendation för att förenkla koden i Visual Studio för Mac.
En bild av en gepard som identifieras i kod i Visual Studio för Mac

Dina appar fungerar problemfritt med de inbyggda verktygen

Redo att identifiera och korrigera fel och prestandaproblem i dina molnappar med hjälp av ett kraftfullt felsökningsprogram. Använd Profiler i Visual Studio för Mac till att analysera minnesläckor och stackanrop, samt Roslyn för kodanalys i realtid.

Fönstret för att konfigurera ditt Azure Functions-projekt och en listruta som visar alternativen för utlösare för inledande mallar.

Gå över till serverlöst med Azure Functions

Skapa skalbara och händelsebaserade lösningar med .NET och Azure Functions. Redigera, skapa och kör Functions på din lokala utvecklingsdator och felsök funktioner som har bindningar till livetjänster i Azure. Överför ditt Azure Functions-projekt direkt till molnet med IDE.

En felsökningskod med namnet WebHelper i Visual Studio.

Använd containrar utan krångel

Skapa mikrotjänster med Docker-containrar eller containeranpassa din .NET Core-app med integrerat Docker-stöd. Skapa och lägg till en Dockerfile direkt och snabbt i macOS IDE med hjälp av snabbmenyn i Solution Pad. Skapa och felsök dina containeranpassade appar med fullt stöd för din IDE.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Kunder som använder Visual Studio för Mac

Utvecklarresurser

Skapa och distribuera

Skapa molnanslutna appar.

Skapa webbappar och distribuera dem till Azure med hjälp av verktyg och funktioner med öppen källkod.

Skapa molnanslutna, plattformsoberoende mobilappar och spel för iOS, Android och macOS med Xamarin, .NET och Unity.

Arkitektur och design

Skapa webbappar med ASP.NET Core och Azure med en kostnadsfri e-bok.

Få tillgång till en bred samling exempelappar och koddemonstrationer för alla utvecklarnivåer.

Vanliga frågor om Visual Studio för Mac

  • Se lägsta systemkrav, inklusive operativsystem, maskinvara och språk som stöds.

  • Som standard är alla program på en Mac (inklusive Visual Studio för Mac) appar med enstaka instanser. Om programmet som du vill använda redan är öppet, kommer den associerade ikonen att öppna den instans som körs i stället för en ny. Om du behöver ytterligare instanser av programmet uppmana systemet att öppna dem åt dig.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto