Pomiń nawigację

Nowoczesny magazyn danych

Zbuduj centrum dla wszystkich swoich danych — strukturalnych, bez określonej struktury i przesyłanych strumieniowo — obsługujące rozwiązania do transformacji, takie jak analiza biznesowa i raportowanie, analiza zaawansowana i analiza w czasie rzeczywistym. Skorzystaj z możliwości w pełni zarządzanych usług platformy Azure, takich jak Azure SQL Data Warehouse i Azure Databricks oferujących wysoką wydajność, elastyczność i bezpieczeństwo, co ułatwia rozpoczęcie pracy.

Szybsze wejście na rynek

Ensure productivity with industry-leading SQL Server and Apache Spark engines, as well as fully managed cloud services that allow you to provision your modern data warehouse in minutes. Accelerate data integration with more than 30 native data connectors from Azure Data Factory and support for leading information management tools from Informatica and Talend. Empower your data scientists, data engineers, and business analysts to use the tools and languages of their choice on big data.

Read how Rockwell Automation cut development time by 80 percent for shorter time to market, reduced costs, and improved customer responsiveness.

Wybór rozwiązania na podstawie konkretnych potrzeb

Easily get started with a cloud solution or a hybrid option based on your business requirements. Only Microsoft lets you take consistent advantage of SQL Server performance, familiarity, and security, in a private cloud or as a managed service in MPP architecture in Azure. Reduce costs and the complexity of managing existing data transformations through the hybrid data integration experience. Finally, enable a consistent user experience with common identity across on-premises services and Azure.

Learn how Carnival Maritime built a hybrid solution that predicts onboard water usage, saving $200000 per ship annually.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji na podstawie dowolnych danych

Take advantage of the flexibility to build and deploy machine learning models on-premises or in the cloud. Use the data science tool of your choice with support for the best of Microsoft and open-source innovation. Easily distribute insights across your organization through rich integration with Power BI and other leading business intelligence and visualization tools like Tableau, Qlik, MicroStrategy, and Alteryx.

Find out how ASOS delivers 13 million personalized experiences with up to 33 orders per second.

Ciesz się spokojem

Wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń obejmują technologię Transparent Data Encryption, inspekcję, wykrywanie zagrożeń, integrację z usługą Azure Active Directory i obsługę punktów końcowych sieci wirtualnej. Usługi platformy Azure są zgodne z ponad 50 certyfikatami branżowymi i geograficznymi i są dostępne na całym świecie w 42 regionach, dzięki czemu dane są przechowywane tam, gdzie są Twoi użytkownicy. Aby zapewnić poczucie spokoju, firma Microsoft oferuje również regulujące kwestie finansowe umowy dotyczące poziomu usług.

Read why GE Healthcare delivers its core solutions using Azure data services.

Klienci, którzy robią niezwykłe rzeczy, korzystając z nowoczesnego magazynu danych

Architektury rozwiązań

Nowoczesny magazyn danych

Modern data warehouseA modern data warehouse lets you bring together all your data at any scale easily, and to get insights through analytical dashboards, operational reports, or advanced analytics for all your users.12354
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Nowoczesny magazyn danych umożliwia łatwe łączenie wszystkich typów danych o dowolnej skali oraz udostępnia wszystkim użytkownikom szczegółowe informacje za pomocą analitycznych pulpitów nawigacyjnych, raportów operacyjnych i analizy zaawansowanej.

 1. 1 Połącz wszystkie swoje dane — strukturalne, nie mające określonej struktury i częściowo ustrukturyzowane (dzienniki, pliki i multimedia) — przy użyciu usług Azure Data Factory i Azure Blob Storage.
 2. 2 Wykorzystaj dane z usługi Azure Blob Storage w celu przeprowadzenia skalowalnej analizy w usłudze Azure Databricks i uzyskania oczyszczonych oraz przekształconych danych.
 3. 3 Oczyszczone i przekształcone dane można przenieść do usługi Azure SQL Data Warehouse i połączyć z istniejącymi danymi strukturalnymi, tworząc jedno centrum dla wszystkich danych. Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure SQL Data Warehouse, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.
 4. 4 Twórz raporty operacyjne i analityczne pulpity nawigacyjne bazujące na usłudze Azure Data Warehouse, aby na podstawie danych uzyskać szczegółowe informacje, a następnie skorzystaj z usług Azure Analysis Services w celu udostępnienia tych informacji użytkownikom końcowym.
 5. 5 Uruchamiaj zapytania ad hoc bezpośrednio na danych z usługi Azure Databricks.

Zaawansowana analiza danych big data

Advanced analytics on big dataTransform your data into actionable insights using the best in class machine learning tools. This architecture allows you to combine any data at any scale, and to build and deploy custom machine learning models at scale.1234576
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Przekształcaj dane w szczegółowe informacje wskazujące czynności do wykonania przy użyciu najlepszych w swojej klasie narzędzi do uczenia maszynowego. Ta architektura umożliwia łączenie dowolnych danych w dowolnej skali oraz tworzenie i wdrażanie niestandardowych modeli uczenia maszynowego w dużej skali.

 1. 1 Zbierz wszystkie swoje dane — strukturalne, nie mające określonej struktury i częściowo ustrukturyzowane (dzienniki, pliki i multimedia) — przy użyciu usług Azure Data Factory i Azure Blob Storage.
 2. 2 Użyj usługi Azure Databricks, aby wyczyścić i przekształcić zestawy danych nie mających określonej struktury, a także połączyć je z danymi strukturalnymi z operacyjnych baz danych lub magazynów danych.
 3. 3 Użyj skalowalnego uczenia maszynowego/technik uczenia głębokiego, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje z tych danych za pomocą języka Python, R lub Scala oraz wbudowanych środowisk notesów w usłudze Azure Databricks.
 4. 4 Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure SQL Data Warehouse, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.
 5. 5 Zaawansowani użytkownicy korzystają z wbudowanych możliwości usługi Azure Databricks w celu określenia głównych przyczyn i przeanalizowania surowych danych.
 6. 6 Uruchamiaj zapytania ad hoc bezpośrednio na danych z usługi Azure Databricks.
 7. 7 Umieść szczegółowe informacje z usługi Azure Databricks w bazie danych Cosmos DB, aby udostępnić je za pośrednictwem aplikacji internetowych i mobilnych.

Analiza w czasie rzeczywistym

Real-time analyticsGet insights from live, streaming data with ease. Capture data continuously from any IoT device or logs from website clickstreams and process it in near-real time.12348765
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Łatwo uzyskuj szczegółowe informacje z danych przesyłanych strumieniowo na żywo. Przechwytuj ciągle dane z dowolnego urządzenia IoT lub z dzienników ze strumienia kliknięć z witryn internetowych i przetwarzaj je niemal w czasie rzeczywistym.

 1. 1 Łatwo pozyskuj dane transmisji strumieniowej na żywo dla aplikacji przy użyciu klastra Apache Kafka w usłudze Azure HDInsight.
 2. 2 Zbierz razem wszystkie dane strukturalne w usłudze Azure Blob Storage, korzystając z usługi Azure Data Factory.
 3. 3 Skorzystaj z usługi Azure Databricks, aby wyczyścić, przekształcić i przeanalizować dane przesyłane strumieniowo, a także połączyć je z danymi strukturalnymi z operacyjnych baz danych lub magazynów danych.
 4. 4 Użyj skalowalnego uczenia maszynowego/technik uczenia głębokiego, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje z tych danych za pomocą języka Python, R lub Scala oraz wbudowanych środowisk notesów w usłudze Azure Databricks.
 5. 5 Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure SQL Data Warehouse, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.
 6. 6 Utwórz analityczne pulpity nawigacyjne i osadzone raporty bazujące na usłudze Azure Data Warehouse, aby udostępnić szczegółowe informacje w obrębie organizacji, a następnie użyj usług Azure Analysis Services w celu udostępnienia tych danych tysiącom użytkowników.
 7. 7 Zaawansowani użytkownicy korzystają z wbudowanych możliwości usług Azure Databricks i Azure HDInsight w celu określenia głównych przyczyn i przeanalizowania surowych danych.
 8. 8 Umieść szczegółowe informacje z usługi Azure Databricks w bazie danych Cosmos DB, aby udostępnić je za pośrednictwem aplikacji działających w czasie rzeczywistym.

Jump-start modern data warehouse in your organization

Kontakt ze sprzedażą

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Powiązane rozwiązania

Dane big data i analiza

Podejmuj najbardziej świadome decyzje, analizując wszystkie potrzebne dane w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej

Analiza biznesowa

Ulepszaj i przyspieszaj proces podejmowania decyzji, analizując dane w celu uzyskania szczegółowych informacji

Dowiedz się więcej

Internet of Things

Internet of Things

Wspieraj przekształcenia cyfrowe, zbieraj niewykorzystane dane i wyszukuj nowe szczegółowe informacje, łącząc urządzenia, zasoby i czujniki

Dowiedz się więcej

Obliczenia o wysokiej wydajności

Obliczenia o wysokiej wydajności

Korzystaj z nieograniczonych zasobów w celu skalowania zadań obliczeń o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing)

Dowiedz się więcej