Pomiń nawigację

Nowoczesny magazyn danych

Zbuduj centrum dla wszystkich swoich danych — strukturalnych, bez określonej struktury i przesyłanych strumieniowo — obsługujące rozwiązania do transformacji, takie jak analiza biznesowa i raportowanie, analiza zaawansowana i analiza w czasie rzeczywistym. Skorzystaj z możliwości w pełni zarządzanych usług platformy Azure, takich jak Azure SQL Data Warehouse i Azure Databricks oferujących wysoką wydajność, elastyczność i bezpieczeństwo, co ułatwia rozpoczęcie pracy.

Szybsze wejście na rynek

Zapewnij produktywność dzięki wiodącym w branży aparatom SQL Server i Apache Spark, a także w pełni zarządzanym usługom w chmurze, które umożliwiają przeprowadzenie aprowizacji nowoczesnego magazynu danych w ciągu kilku minut. Przyspiesz integrację danych dzięki wykorzystaniu ponad 30 natywnych łączników danych z usługi Azure Data Factory, a także dzięki obsłudze wiodących narzędzi do zarządzania informacjami zaprojektowanych przez firmy Informatica i Talend. Pozwól analitykom danych, inżynierom danych i analitykom biznesowym wybrać swoje ulubione narzędzia i języki przetwarzania danych big data.

Przeczytaj, jak Rockwell skrócił czas opracowywania o 80 procent, co umożliwiło szybsze wejście na rynek, zmniejszyło koszty i zwiększyło szybkość reakcji klientów.

Wybór rozwiązania na podstawie konkretnych potrzeb

Łatwo rozpocznij pracę z rozwiązaniem w chmurze lub z opcją hybrydową, bazując na wymaganiach biznesowych. Tylko firma Microsoft umożliwia spójne skorzystanie ze sprawdzonej wydajności, łatwości korzystania i bezpieczeństwa programu SQL Server zarówno w chmurze prywatnej, jak i jako usługa zarządzana w architekturze MPP na platformie Azure. Zmniejsz koszt i złożoność zarządzania przekształceniami istniejących danych dzięki hybrydowemu środowisku integracji danych. Włącz spójne środowisko użytkownika ze wspólnymi tożsamościami w usługach lokalnych i na platformie Azure.

Dowiedz się, jak firma Carnival utworzyła hybrydowe rozwiązanie przewidujące zużycie wody na statku, co przyniosło oszczędności rzędu $200000 w ciągu roku na jeden statek.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji na podstawie dowolnych danych

Wykorzystaj elastyczność do zbudowania i wdrożenia modeli uczenia maszynowego zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Użyj wybranego narzędzia nauki o danych z obsługą najlepszych innowacji firmy Microsoft i open source. Łatwo dystrybuuj szczegółowe informacje w organizacji dzięki bogatej integracji z usługą Power BI i innymi wiodącymi narzędziami do analizy biznesowej, takimi jak Tableau, Qlik, MicroStrategy i Alteryx.

Dowiedz się, jak ASOS.com dostarcza 13 milionów spersonalizowanych środowisk, obsługując 33 zamówienia na sekundę.

Ciesz się spokojem

Wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń obejmują technologię Transparent Data Encryption, inspekcję, wykrywanie zagrożeń, integrację z usługą Azure Active Directory i obsługę punktów końcowych sieci wirtualnej. Usługi platformy Azure są zgodne z ponad 50 certyfikatami branżowymi i geograficznymi i są dostępne na całym świecie w 42 regionach, dzięki czemu dane są przechowywane tam, gdzie są Twoi użytkownicy. Aby zapewnić poczucie spokoju, firma Microsoft oferuje również regulujące kwestie finansowe umowy dotyczące poziomu usług.

Przeczytaj, dlaczego GE Healthcare dostarcza swoje bazowe rozwiązania przy użyciu usług Azure Data Services.

Klienci, którzy robią niezwykłe rzeczy, korzystając z nowoczesnego magazynu danych

Architektury rozwiązań

Nowoczesny magazyn danych

 1. Przegląd
 2. Przepływ

Nowoczesny magazyn danych umożliwia łatwe łączenie wszystkich typów danych o dowolnej skali oraz udostępnia wszystkim użytkownikom szczegółowe informacje za pomocą analitycznych pulpitów nawigacyjnych, raportów operacyjnych i analizy zaawansowanej.

 1. 1 Połącz wszystkie swoje dane — strukturalne, nie mające określonej struktury i częściowo ustrukturyzowane (dzienniki, pliki i multimedia) — przy użyciu usług Azure Data Factory i Azure Blob Storage.
 2. 2 Wykorzystaj dane z usługi Azure Blob Storage w celu przeprowadzenia skalowalnej analizy w usłudze Azure Databricks i uzyskania oczyszczonych oraz przekształconych danych.
 3. 3 Oczyszczone i przekształcone dane można przenieść do usługi Azure SQL Data Warehouse i połączyć z istniejącymi danymi strukturalnymi, tworząc jedno centrum dla wszystkich danych. Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure SQL Data Warehouse, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.
 4. 4 Twórz raporty operacyjne i analityczne pulpity nawigacyjne bazujące na usłudze Azure Data Warehouse, aby na podstawie danych uzyskać szczegółowe informacje, a następnie skorzystaj z usług Azure Analysis Services w celu udostępnienia tych informacji użytkownikom końcowym.
 5. 5 Uruchamiaj zapytania ad hoc bezpośrednio na danych z usługi Azure Databricks.

Zaawansowana analiza danych big data

 1. Przegląd
 2. Przepływ

Przekształcaj dane w szczegółowe informacje wskazujące czynności do wykonania przy użyciu najlepszych w swojej klasie narzędzi do uczenia maszynowego. Ta architektura umożliwia łączenie dowolnych danych w dowolnej skali oraz tworzenie i wdrażanie niestandardowych modeli uczenia maszynowego w dużej skali.

 1. 1 Zbierz wszystkie swoje dane — strukturalne, nie mające określonej struktury i częściowo ustrukturyzowane (dzienniki, pliki i multimedia) — przy użyciu usług Azure Data Factory i Azure Blob Storage.
 2. 2 Użyj usługi Azure Databricks, aby wyczyścić i przekształcić zestawy danych nie mających określonej struktury, a także połączyć je z danymi strukturalnymi z operacyjnych baz danych lub magazynów danych.
 3. 3 Użyj skalowalnego uczenia maszynowego/technik uczenia głębokiego, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje z tych danych za pomocą języka Python, R lub Scala oraz wbudowanych środowisk notesów w usłudze Azure Databricks.
 4. 4 Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure SQL Data Warehouse, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.
 5. 5 Zaawansowani użytkownicy korzystają z wbudowanych możliwości usługi Azure Databricks w celu określenia głównych przyczyn i przeanalizowania surowych danych.
 6. 6 Uruchamiaj zapytania ad hoc bezpośrednio na danych z usługi Azure Databricks.
 7. 7 Umieść szczegółowe informacje z usługi Azure Databricks w bazie danych Cosmos DB, aby udostępnić je za pośrednictwem aplikacji internetowych i mobilnych.

Analiza w czasie rzeczywistym

 1. Przegląd
 2. Przepływ

Łatwo uzyskuj szczegółowe informacje z danych przesyłanych strumieniowo na żywo. Przechwytuj ciągle dane z dowolnego urządzenia IoT lub z dzienników ze strumienia kliknięć z witryn internetowych i przetwarzaj je niemal w czasie rzeczywistym.

 1. 1 Łatwo pozyskuj dane transmisji strumieniowej na żywo dla aplikacji przy użyciu klastra Apache Kafka w usłudze Azure HDInsight.
 2. 2 Zbierz razem wszystkie dane strukturalne w usłudze Azure Blob Storage, korzystając z usługi Azure Data Factory.
 3. 3 Skorzystaj z usługi Azure Databricks, aby wyczyścić, przekształcić i przeanalizować dane przesyłane strumieniowo, a także połączyć je z danymi strukturalnymi z operacyjnych baz danych lub magazynów danych.
 4. 4 Użyj skalowalnego uczenia maszynowego/technik uczenia głębokiego, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje z tych danych za pomocą języka Python, R lub Scala oraz wbudowanych środowisk notesów w usłudze Azure Databricks.
 5. 5 Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure SQL Data Warehouse, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.
 6. 6 Utwórz analityczne pulpity nawigacyjne i osadzone raporty bazujące na usłudze Azure Data Warehouse, aby udostępnić szczegółowe informacje w obrębie organizacji, a następnie użyj usług Azure Analysis Services w celu udostępnienia tych danych tysiącom użytkowników.
 7. 7 Zaawansowani użytkownicy korzystają z wbudowanych możliwości usług Azure Databricks i Azure HDInsight w celu określenia głównych przyczyn i przeanalizowania surowych danych.
 8. 8 Umieść szczegółowe informacje z usługi Azure Databricks w bazie danych Cosmos DB, aby udostępnić je za pośrednictwem aplikacji działających w czasie rzeczywistym.

Szybkie rozpoczęcie pracy z nowoczesnym magazynem danych w organizacji

Kontakt ze sprzedażą

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Powiązane rozwiązania

Dane big data i analiza

Podejmuj najbardziej świadome decyzje, analizując wszystkie potrzebne dane w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej

Analiza biznesowa

Ulepszaj i przyspieszaj proces podejmowania decyzji, analizując dane w celu uzyskania szczegółowych informacji

Dowiedz się więcej

Internet of Things

Internet of Things

Wspieraj przekształcenia cyfrowe, zbieraj niewykorzystane dane i wyszukuj nowe szczegółowe informacje, łącząc urządzenia, zasoby i czujniki

Dowiedz się więcej

Obliczenia o wysokiej wydajności

Obliczenia o wysokiej wydajności

Korzystaj z nieograniczonych zasobów w celu skalowania zadań obliczeń o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing)

Dowiedz się więcej