Nowoczesny magazyn danych

Zbuduj centrum dla wszystkich swoich danych — strukturalnych, bez określonej struktury i przesyłanych strumieniowo — obsługujące rozwiązania do transformacji, takie jak analiza biznesowa i raportowanie, analiza zaawansowana i analiza w czasie rzeczywistym. Skorzystaj z możliwości w pełni zarządzanych usług platformy Azure, takich jak Azure Synapse Analytics i Azure Databricks, oferujących wysoką wydajność, elastyczność i bezpieczeństwo, co ułatwia rozpoczęcie pracy.

Szybsze wejście na rynek

Zapewnij produktywność dzięki wiodącym w branży aparatom SQL Server i Apache Spark, a także w pełni zarządzanym usługom w chmurze, które umożliwiają przeprowadzenie aprowizacji nowoczesnego magazynu danych w ciągu kilku minut. Przyspiesz integrację danych dzięki wykorzystaniu ponad 30 natywnych łączników danych z usługi Azure Data Factory i obsłudze wiodących narzędzi do zarządzania informacjami zaprojektowanych przez firmy Informatica i Talend. Pozwól analitykom danych, inżynierom danych i analitykom biznesowym wybrać swoje ulubione narzędzia i języki przetwarzania danych big data.

Przeczytaj, jak firma Rockwell Automation skróciła czas opracowywania o 80 procent, co umożliwiło szybsze wprowadzanie produktów na rynek, zmniejszyło koszty i poprawiło szybkość reagowania na potrzeby klientów.

Wybór rozwiązania na podstawie konkretnych potrzeb

Łatwo rozpocznij pracę z rozwiązaniem w chmurze lub z opcją hybrydową, bazując na wymaganiach biznesowych. Tylko firma Microsoft pozwala stale korzystać ze sprawdzonej wydajności, łatwości korzystania i bezpieczeństwa programu SQL Server zarówno w chmurze prywatnej, jak i jako usługa zarządzana w architekturze MPP na platformie Azure. Zmniejsz koszty i złożoność zarządzania przekształceniami istniejących danych dzięki hybrydowemu środowisku integracji danych. Włącz spójne środowisko użytkownika ze wspólnymi tożsamościami w usługach lokalnych i na platformie Azure.

Dowiedz się, jak firma Carnival Maritime utworzyła hybrydowe rozwiązanie przewidujące zużycie wody na statku, co przyniosło oszczędności rzędu $200000 w ciągu roku na jeden statek.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji na podstawie dowolnych danych

Wykorzystaj elastyczność do zbudowania i wdrożenia modeli uczenia maszynowego zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Użyj wybranego narzędzia nauki o danych z obsługą najlepszych innowacji firmy Microsoft i open source. Łatwo dystrybuuj szczegółowe informacje w organizacji dzięki bogatej integracji z usługą Power BI i innymi wiodącymi narzędziami do analizy biznesowej, takimi jak Tableau, Qlik, MicroStrategy i Alteryx.

Dowiedz się, jak witryna ASOS.com w spersonalizowany sposób obsługuje 13 milionów klientów, odbierając nawet 33 zamówienia na sekundę.

Ciesz się spokojem

Wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń obejmują technologię Transparent Data Encryption, inspekcję, wykrywanie zagrożeń, integrację z usługą Azure Active Directory i obsługę punktów końcowych sieci wirtualnej. Usługi platformy Azure są zgodne z ponad 50 certyfikatami branżowymi i geograficznymi i są dostępne na całym świecie w 42 regionach, dzięki czemu dane są przechowywane tam, gdzie są Twoi użytkownicy. Aby zapewnić poczucie spokoju, firma Microsoft oferuje również regulujące kwestie finansowe umowy dotyczące poziomu usług.

Przeczytaj, dlaczego firma GE Healthcare dostarcza swoje bazowe rozwiązania przy użyciu usług platformy Azure do obsługi danych.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z nowoczesnego magazynu danych

Architektury rozwiązań

Modern data warehouseA modern data warehouse lets you bring together all your data at any scale easily and to get insights through analytical dashboards, operational reports or advanced analytics for all your users.12345
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Nowoczesny magazyn danych

Przegląd

Nowoczesny magazyn danych umożliwia łatwe łączenie wszystkich typów danych o dowolnej skali oraz udostępnia wszystkim użytkownikom szczegółowe informacje za pomocą analitycznych pulpitów nawigacyjnych, raportów operacyjnych i analizy zaawansowanej.

Przepływ

 1. 1 Połącz wszystkie swoje dane — strukturalne, nie mające określonej struktury i częściowo ustrukturyzowane (dzienniki, pliki i multimedia) — przy użyciu usług Azure Data Factory i Azure Blob Storage.
 2. 2 Wykorzystaj dane z usługi Azure Blob Storage w celu przeprowadzenia skalowalnej analizy w usłudze Azure Databricks i uzyskania oczyszczonych oraz przekształconych danych.
 3. 3 Oczyszczone i przekształcone dane można przenieść do usługi Azure Synapse Analytics i połączyć z istniejącymi danymi ze strukturą, tworząc jedno centrum dla wszystkich danych. Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure Synapse Analytics, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.
 4. 4 Twórz raporty operacyjne i analityczne pulpity nawigacyjne bazujące na usłudze Azure Data Warehouse, aby na podstawie danych uzyskać szczegółowe informacje, a następnie skorzystaj z usług Azure Analysis Services w celu udostępnienia tych informacji użytkownikom końcowym.
 5. 5 Uruchamiaj zapytania ad hoc bezpośrednio na danych z usługi Azure Databricks.
Advanced analytics on big dataTransform your data into actionable insights using the best in class machine learning tools. This architecture allows you to combine any data at any scale and to build and deploy custom machine learning models at scale.1234567
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Zaawansowana analiza danych big data

Przegląd

Przekształcaj dane w szczegółowe informacje wskazujące czynności do wykonania przy użyciu najlepszych w swojej klasie narzędzi do uczenia maszynowego. Ta architektura umożliwia łączenie dowolnych danych w dowolnej skali oraz tworzenie i wdrażanie niestandardowych modeli uczenia maszynowego w dużej skali.

Przepływ

 1. 1 Zbierz wszystkie swoje dane — strukturalne, nie mające określonej struktury i częściowo ustrukturyzowane (dzienniki, pliki i multimedia) — przy użyciu usług Azure Data Factory i Azure Blob Storage.
 2. 2 Użyj usługi Azure Databricks, aby wyczyścić i przekształcić zestawy danych nie mających określonej struktury, a także połączyć je z danymi strukturalnymi z operacyjnych baz danych lub magazynów danych.
 3. 3 Użyj skalowalnego uczenia maszynowego/technik uczenia głębokiego, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje z tych danych za pomocą języka Python, R lub Scala oraz wbudowanych środowisk notesów w usłudze Azure Databricks.
 4. 4 Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure Synapse Analytics, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.
 5. 5 Zaawansowani użytkownicy korzystają z wbudowanych możliwości usługi Azure Databricks w celu określenia głównych przyczyn i przeanalizowania surowych danych.
 6. 6 Uruchamiaj zapytania ad hoc bezpośrednio na danych z usługi Azure Databricks.
 7. 7 Umieść szczegółowe informacje z usługi Azure Databricks w bazie danych Cosmos DB, aby udostępnić je za pośrednictwem aplikacji internetowych i mobilnych.
Real-time analyticsGet insights from live, streaming data with ease. Capture data continuously from any IoT device or logs from website clickstreams and process it in near-real time.12345678
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Analiza w czasie rzeczywistym

Przegląd

Łatwo uzyskuj szczegółowe informacje z danych przesyłanych strumieniowo na żywo. Przechwytuj ciągle dane z dowolnego urządzenia IoT lub z dzienników ze strumienia kliknięć z witryn internetowych i przetwarzaj je niemal w czasie rzeczywistym.

Przepływ

 1. 1 Łatwo pozyskuj dane transmisji strumieniowej na żywo dla aplikacji przy użyciu klastra Apache Kafka w usłudze Azure HDInsight.
 2. 2 Zbierz razem wszystkie dane strukturalne w usłudze Azure Blob Storage, korzystając z usługi Azure Data Factory.
 3. 3 Skorzystaj z usługi Azure Databricks, aby wyczyścić, przekształcić i przeanalizować dane przesyłane strumieniowo, a także połączyć je z danymi strukturalnymi z operacyjnych baz danych lub magazynów danych.
 4. 4 Użyj skalowalnego uczenia maszynowego/technik uczenia głębokiego, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje z tych danych za pomocą języka Python, R lub Scala oraz wbudowanych środowisk notesów w usłudze Azure Databricks.
 5. 5 Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure Synapse Analytics, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.
 6. 6 Utwórz analityczne pulpity nawigacyjne i osadzone raporty bazujące na usłudze Azure Data Warehouse, aby udostępnić szczegółowe informacje w obrębie organizacji, a następnie użyj usług Azure Analysis Services w celu udostępnienia tych danych tysiącom użytkowników.
 7. 7 Zaawansowani użytkownicy korzystają z wbudowanych możliwości usług Azure Databricks i Azure HDInsight w celu określenia głównych przyczyn i przeanalizowania surowych danych.
 8. 8 Umieść szczegółowe informacje z usługi Azure Databricks w bazie danych Cosmos DB, aby udostępnić je za pośrednictwem aplikacji działających w czasie rzeczywistym.
Cloud scale analytics with Discovery HubUse Discovery Hub to define a data estate using a graphical user interface, with definitions stored in a metadata repository. Code for building the data estate is generated automatically while remaining fully customisable. The resulting modern data warehouse is ready to support cloud scale analytics and AI.