Magazyn danych

Obecnie dane mają bardzo duże znaczenie w różnych dziedzinach, co wymaga nowego rodzaju rozwiązania do magazynowania danych. Musi to być rozwiązanie, które umożliwia skalowanie na żądanie i wstrzymywanie działania, gdy nie jest używane, obsługę gwałtownego wzrostu ilości każdego typu danych, ochronę dostępu do danych i przeprowadzanie analizy predykcyjnej, dzięki czemu jest możliwe odpowiednie przekształcenie firmy.

Implementuj rozwiązanie magazyn danych

Wyświetlaj architektury rozwiązań

Uzyskiwanie szczegółowych danych przekształceń

Zmień swoją działalność dzięki analizom predykcyjnym wszystkich danych, które można przeprowadzać przy użyciu dobrze znanych narzędzi: Power BI, Excel i narzędzi analizy biznesowej innych firm. Ponadto bezproblemowa zgodność z usługami uczenia maszynowego, pozyskiwania danych, przenoszenia danych i przechowywania danych pozwala uzyskiwać szczegółowe informacje na podstawie wszystkich danych.

Jet.com
„ Dzięki usłudze Azure SQL Data Warehouse możemy pozyskiwać dane z usługi HDInsight przy użyciu technologii PolyBase, a następnie uruchamiać tysiące zapytań analitycznych dziennie dla dziesiątek miliardów rekordów — ok. 20 TB danych. Pozwala to nam monitorować historię cen i zmiany na rynku, dzięki czemu możemy oferować klientom najlepsze ceny”.

Christoph Leinemann, starszy kierownik ds. przetwarzania danych

Uzyskuj szczegółowe analizy danych dzięki usłudze Azure Data Warehouse.
Skaluj narzędzia magazynu danych dzięki platformie Azure.

Bardziej elastyczne skalowanie

Nie musisz przepłacać ani używać zbyt wielu zasobów podczas aprowizacji. Rozdzielenie modeli magazynu i obliczeń umożliwia łatwe skalowanie środowiska. Ponadto możliwość wstrzymywania obliczeń zapewnia jeszcze większą elastyczność budżetu w przypadku obciążeń opartych na partiach zadań. Korzystając z rozwiązań magazynu danych platformy Azure, możesz pozyskiwać wszystkie dane bez konieczności stosowania kompromisów.

Pound Sand
„Wyróżnienie w sklepie App Store dla systemu iOS było niezwykle ważne dla naszej małej firmy — liczba klientów wzrosła z 3000 do 300 000 w ciągu 48 godzin. Aby obsłużyć 100-krotny wzrost obciążenia, dodaliśmy moc obliczeniową magazynu danych przez przesunięcie suwaka — skalowanie usługi trwało kilka minut i nie utraciliśmy żadnych danych”.

Paul Ohanian, dyrektor ds. technologii

Szybkie wdrożenie

Aprowizuj rozwiązanie magazynu danych w 3–5 minut. Platforma Azure umożliwia unikatowe skalowanie zasobów obliczeniowych w ciągu kilku sekund, zapewniając elastyczność chmury na potrzeby magazynowania danych. Możesz korzystać z umiejętności w zakresie języka T-SQL, aby pozyskiwać dane ze źródeł lokalnych i źródeł w chmurze — wszystko to za 10-krotną wartość tradycyjnych rozwiązań.

Integral Analytics
„Kiedy dowiedzieliśmy się o możliwościach wstrzymywania i wznawiania w usłudze SQL Data Warehouse oraz zintegrowanych usługach, takich jak Azure Machine Learning i Data Factory, przeszliśmy z rozwiązania AWS Redshift i przeprowadziliśmy migrację ponad 7 TB nieskompresowanych danych w ciągu tygodnia, aby zaoszczędzić pieniądze i umożliwić prostszą implementację zaawansowanych funkcji analizy”.

Bill Sabo, dyrektor naczelny działu informatycznego

Szybko aprowizuj rozwiązania magazynu danych.
Zapewnij bezpieczeństwo i szyfrowanie danych.

Ochrona i zabezpieczanie danych

Uzyskaj wielowarstwową ochronę danych — zacznij od szyfrowania danych i inspekcji. Platforma Azure oferuje unikatową funkcję wykrywania zagrożeń, która działa jak system alarmowy danych. Ponadto obsługa usługi Azure Active Directory pozwala ograniczyć dostęp funkcji analizy biznesowej do odpowiedniego podzestawu danych w celu zapewnienia dodatkowej obsługi zasad zgodności.

Korzystanie z odpowiedniego rozwiązania do magazynowania danych

W witrynie Azure Marketplace można znaleźć popularne narzędzia do migracji danych i zarządzania danymi, które pozwolą szybko w pełni wykorzystać możliwości danych.

Powiązane architektury rozwiązań

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor Power BI Data Simulator Web Job Azure Data Lake Store Spark on HDInsight

Prognozowanie zapotrzebowania i optymalizacja ceny na potrzeby marketingu

Przewiduj przyszły popyt wśród klientów i optymalizuj cennik, aby zmaksymalizować zyskowność przy użyciu danych big data i zaawansowanych usług analitycznych platformy Microsoft Azure.

Dowiedz się więcej
Dashboard Machine Learning HDInsight Blob Storage

Kampanie marketingu predykcyjnego z użyciem uczenia maszynowego i usługi Spark

Dowiedz się, jak przy użyciu programu Microsoft R Server w klastrach usługi Azure HDInsight Spark zbudować model uczenia maszynowego, który poleci akcje do wykonania w celu zmaksymalizowania stawki zakupu.

Dowiedz się więcej
Power BI SQL Database Machine Learning

Optymalizowanie marketingu przy użyciu uczenia maszynowego

Dowiedz się, jak przy użyciu programu SQL Server 2016 z usługami R Services utworzyć model uczenia maszynowego w celu optymalizowania kampanii marketingowych i zarządzania nimi.

Dowiedz się więcej

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Znajdź partnera

Nasi partnerzy podejmą współpracę z Tobą w zakresie rozwiązania Magazyn danych.

Powiązane rozwiązania