Pomiń nawigację

Azure VM Image Builder

Uprość proces tworzenia obrazu maszyny wirtualnej za pomocą łatwego w użyciu narzędzia

Tworzenie obrazów niestandardowych w kilku prostych krokach

Pozbądź się kłopotów związanych z opracowywaniem narzędzi, procesów i zbędnych czynności ręcznych. Dzięki usłudze Azure VM Image Builder utworzysz obrazy niestandardowe, korzystając z szybkich i prostych kroków. Zintegruj proces kompilowania obrazu z istniejącym potokiem DevOps i zarządzaj obrazami, łącząc się z usługą Shared Image Gallery.

Tworzenie niestandardowych obrazów systemu Linux i Windows na dużą skalę przy użyciu istniejących lub nowych konfiguracji dla platformy Azure i Azure Stack

Integracja z usługami Azure DevOps i Shared Image Gallery w celu utworzenia potoku kompilacji obrazu i globalnego systemu zarządzania

Łączenie usługi VM Image Builder z istniejącymi sieciami wirtualnymi w celu korzystania z serwerów konfiguracji i zasobów

Migracja potoku dostosowywania obrazu na platformę Azure oraz używanie istniejących skryptów, poleceń i procesów

Dystrybuowanie obrazów niestandardowych i zarządzanie nimi na dużą skalę

Use Azure VM Image Builder to help ensure the security—including patching and updating—and full control of your custom images. Connect your existing virtual networks to access routable resources, servers, and services, including configuration servers like Chef, Puppet, and Desired State Configuration (DSC). Integrate with Shared Image Gallery to easily manage images and replicate them globally.

Tworzenie obrazów niestandardowych dostosowanych do potrzeb

Twórz obrazy spełniające wymagania dotyczące konfiguracji, zgodności i przepisów obowiązujące w organizacji. Użyj istniejących konfiguracji z zaledwie jedną usługą, aby w ciągu kilku minut rozpocząć tworzenie niestandardowych obrazów systemów Linux i Windows oraz usługi Windows Virtual Desktop.

Integracja i automatyzacja za pomocą potoku DevOps

Używaj jednego polecenia lub zaawansowanych konfiguracji jako kodu, aby tworzyć zasoby kompilacji na żądanie na platformie Azure. Połącz usługę Azure VM Image Builder z potokiem DevOps za pomocą usługi Azure DevOps lub innych narzędzi. Zautomatyzuj wszystkie zadania, w tym stosowanie poprawek i aktualizacje.

W pełni zarządzana usługa, która obsługuje Twoje ulubione narzędzia

Nie musisz się już martwić o konserwację, zasoby takie jak maszyny wirtualne i inne usługi, oraz pomoc techniczną. Korzystaj z narzędzi takich jak program Azure PowerShell, witryna Azure Portal, interfejs wiersza polecenia platformy Azure i szablony programu Azure Resource Manager, aby automatyzować tworzenie obrazów.

Usługa Azure VM Image Builder jest bezpłatna

Usługa Azure Image Builder umożliwia wdrażanie zasobów w ramach subskrypcji podczas korzystania z usługi. Płacisz tylko za maszyny wirtualne oraz skojarzone zasoby magazynowe i sieciowe używane podczas uruchamiania potoku kompilowania obrazu.

Często zadawane pytania na temat produktu Azure VM Image Builder

  • Usługa Azure VM Image Builder jest bezpłatna. Płacisz tylko za zasoby obliczeniowe, magazynowe i sieciowe, których używasz z tą usługą. Zobacz szczegółowe informacje o cenach.
  • Zwykle potrzeba do dwóch maszyn wirtualnych d1_v2 z magazynem i siecią.
  • Z usługi VM Image Builder można korzystać za pośrednictwem witryny Azure Portal, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, programu PowerShell i usługi Azure DevOps.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w naszej szczegółowej dokumentacji dotyczącej tworzenia obrazu w systemach Linux i Windows.
  • Usługa Azure VM Image Builder jest bezpłatna i oferuje umowę SLA z 99-procentową dostępnością dla żądań obsługi oraz z pomocą techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcjami. Usługa VM Image Builder jest objęta umową SLA usługi Azure Virtual Machines.

Wszystko gotowe — zacznij tworzyć obrazy maszyn wirtualnych z systemami Linux i Windows