Przejdź do głównej zawartości

Innowacje dzięki chmurze w dowolnym miejscu

Opublikowano: 5/13/2022

Użyj tej gotowej prezentacji w programie PowerPoint, która pomoże Ci uzasadnić przeniesienie infrastruktury IT do chmury. Dostosuj slajdy i udostępnij je swojemu zespołowi oraz innym kluczowym interesariuszom, aby podkreślić korzyści wynikające z migracji do chmury.

Użyj tej prezentacji, aby:

  • Podkreślić korzyści w zakresie zabezpieczeń, zgodności, zarządzania i operacji wynikające z korzystania z chmury.
  • Objaśnić kluczowe pojęcia związane z przetwarzaniem w chmurze, w tym rozwiązania hybrydowe i wielochmurowe.
  • Przedstawić analizy przypadków globalnych firm, które skorzystały na migracji na platformę Azure.
  • Zapoznać się z zasobami i dowiedzieć się więcej na temat przygotowania do migracji na platformę Azure, a także uzyskać pomoc ekspertów. 
Innowacje dzięki chmurze w dowolnym miejscu