Raport dotyczący sygnałów IoT

Ten zasób jest dostępny w języku: Español, Deutsch, Français, 日本語, 한국어, 中文, English.

Opublikowano: 02.10.2020

 Coroczny raport IoT Signals ma na celu lepszą obsługę naszych partnerów i klientów, a także pomoc dla liderów biznesowych w zakresie tworzenia własnych strategii IoT. W 2020 r. firma Microsoft powołała Hypothesis Group — agencję ds. analizy, projektu i strategii, której zadaniem jest przeprowadzenie badań do raportu IoT Signals w wersji 2 i która składa się z ponad 3000 osób podejmujących decyzje w przedsiębiorstwach w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Chinach i Japonii zaangażowanych obecnie w projekty z zakresu Internetu rzeczy. Te globalne badania obejmują osoby podejmujące decyzje biznesowe (BDM), decyzje IT (ITDM) oraz deweloperów z różnych branż, takich jak produkcja, handel detaliczny i hurtowy, ropa naftowa i paliwa, opieka medyczna i inne. Nowością w tym roku są informacje na temat pojawiających się trendów technologicznych, takich jak IoT Edge, sztuczna inteligencja i Digital Twins.