Przejdź do głównej zawartości

Podręcznik weryfikacji koncepcji dla usługi Azure Synapse Analytics

Opublikowano: 14.05.2021

Dowiedz się, jak skutecznie i tanio przeprowadzić weryfikację koncepcji przy użyciu usługi Azure Synapse Analytics. Przeczytaj Podręcznik weryfikacji koncepcji dla usługi Azure Synapse Analytics, aby zrozumieć kluczowe pojęcia związane z wdrażaniem obciążeń magazynów danych, danych data lake i danych big data w usłudze Azure Synapse — i uzyskać dowód konieczny do utworzenia przypadku do wdrożenia w organizacji.

Omawiane kwestie:

  • Zdefiniuj zakres i cele weryfikacji koncepcji.
  • Ustanów oś czasu i plan testu.
  • Zgromadź zespół do weryfikacji koncepcji.
  • Zaimplementuj swoją weryfikację koncepcji i uruchom test.
  • Zinterpretuj wyniki testu.