Pomiń nawigację

Doradca w zakresie metryk Azure

Usługa AI, która monitoruje metryki i diagnozuje problemy

Chroń rozwój swojej organizacji

Skorzystaj z funkcji monitorowania opartych na sztucznej inteligencji, aby przewidywać zdarzenia. Nie jest wymagana żadna wiedza specjalistyczna z zakresu uczenia maszynowego. Monitoruj wydajność elementów napędzających rozwój organizacji, w tym przychody ze sprzedaży i działalność produkcyjną, za pomocą usługi Doradca w zakresie metryk Azure, bazującej na Narzędziu do wykrywania anomalii i części usług Azure Applied AI Services. Szybko identyfikuj i rozwiązuj problemy za pomocą zaawansowanej kombinacji monitorowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego, dostosowywania modeli do scenariusza, oferowania szczegółowej analizy przy użyciu diagnostyki i alertów.

Podstawowy aparat narzędzia do wykrywania anomalii wybiera właściwy model wykrywania anomalii

Środowisko automatycznego dostrajania z przewodnikiem ułatwia dostosowanie usługi do Twoich wyjątkowych potrzeb

Wszystkie kombinacje wymiarów są analizowane w celu zlokalizowania odpowiednich obszarów na potrzeby analizy głównej przyczyny i diagnozowania, a następnie są wysyłane alerty

Kompleksowe zarządzanie monitorowaniem danych jest łatwe do wykonania za pomocą interfejsu usługi Metrics Advisor, który łączy się z popularnymi bazami danych szeregów czasowych i zapewnia obsługę monitorowania strumienia

Wykrywaj anomalie w praktycznie każdym scenariuszu

Dane szeregów czasowych zachowują się różnie w zależności od scenariusza. Na przykład może to być liczba osób odwiedzających witrynę handlu elektronicznego w ciągu jednego dnia lub częstotliwość drgań elementu przenośnika taśmowego. Narzędzie do wykrywania anomalii, będące podstawowym aparatem usługi Metrics Advisor, monitoruje poszczególne zestawy danych i automatycznie wybiera najlepszy algorytm z puli modeli w celu zapewnienia wysokiej dokładności.

Dowiedz się, jak działa Narzędzie do wykrywania anomalii

Łatwe konfigurowanie usługi dla specyfikacji organizacji

Dostosuj usługę do wykrywania istotnych anomalii za pomocą środowiska automatycznego dostrajania z przewodnikiem. Podaj preferencje wykrywania, takie jak poziom czułości, wzorzec anomalii lub zakres wartości wejściowych, a usługa Metrics Advisor automatycznie dostosowuje konfigurację dla każdego zestawu danych szeregów czasowych w systemie. Szybko oceń efektywność konfiguracji za pomocą podanego oszacowania wygenerowanego przez usługę uruchamiającą dostosowany model za pomocą danych historycznych. Uzyskaj z usługi sugerowaną regułę alertu, którą można dodatkowo dostosować do powiadomień o znaczeniu krytycznym.

Skoncentruj się na naprawianiu, a nie na monitorowaniu danych

Twoje dane są analizowane w czasie niemal rzeczywistym, a usługa Metrics Advisor informuje, jak tylko coś się zdarzy. Wykrywaj nietypowe zachowania w głębokich warstwach danych składających się z ponad 10 000 kombinacji wymiarów. Po oflagowaniu problemu usługa Metrics Advisor szybko pokazuje kluczowe powody jego wystąpienia z analizą przyczyn głównych. Otrzymujesz precyzyjne alerty dostosowane do Twoich potrzeb, dzięki czemu możesz skupić się na rozwiązywaniu problemu, a nie na monitorowaniu metryk.

Przyspiesz zwrot z inwestycji

Usługa Metrics Advisor upraszcza przygotowywanie i pozyskiwanie danych przy użyciu zaawansowanych łączników baz danych i wstępnego przetwarzania danych przez czyszczenie, agregowanie i wypełnianie przerw w spójnym przepływie szeregów czasowych. Nie ma potrzeby tworzenia interfejsu użytkownika od podstaw, aby używać funkcji usługi Metrics Advisor. Zarządzaj cyklem życia monitorowania danych i strumienia — pozyskiwaniem danych, modelami, wizualizacjami, diagnostyką i alertami — z jednego miejsca.

Eksplorowanie interfejsu

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Metrics Advisor

Płać wyłącznie za rzeczywiste użycie bez kosztów ponoszonych z góry. Klienci otrzymają bezpłatnie 25 metryk miesięcznie.

Zasoby i dokumentacja

Rozpocznij korzystanie z zasobów szkoleniowych

Przeczytaj przewodnik Szybki start

Zapoznaj się z zasobami dla deweloperów

Przejrzyj dokumentację

Często zadawane pytania dotyczące usługi Metrics Advisor

  • W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA dotyczącą usługi Azure Applied AI Services.
  • Anomaly Detector is comprised of simple REST APIs with a code-first experience. It's the core engine of Metrics Advisor that detects anomalies in time-series data. It's best applied for ad-hoc data analysis, and it can be run in containers.

    Metrics Advisor has additional time-series monitoring features, with pipeline APIs and a built-in user interface for managing the service. It’s designed for live-streaming data and AI analytics, and it supports deploying in Azure.

  • Obecnie ta usługa obsługuje tylko wdrożenia platformy Azure.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure